• nijenrodec
 • grasveld ruwenberg 1
 • wickenburg1c
 • severeinpark4c
 • eimerickc
 • ridderzaal
 • gender10c
 • akerendamc
 • herlaer
 • bouvigne2c
 • pyramide ravensdonk
 • mlkingstraat1c
 • genderhof 1
 • speeltuintjesterkenburgc
 • herlaer 2
 • aldendriel1c
 • ijzerendriehoekc
 • bomengroepsterkenburgc
 • zuidewijnc
 • sporthalgenderbeemdc
 • speeltuintjeeimerick1c
 • Nijenrode
 • Ruwenberg
 • Wickenburg
 • Severeinpark
 • Eimerick
 • Ridderzaal
 • De Gender
 • Akerendam
 • Herlaer
 • Bouvigne
 • Ravensdonk
 • Martin Luther King straat
 • Genderhof
 • Speeltuin Sterkenburg
 • Herlaer
 • Aldendriel
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Sterkenburg
 • Zuidewijn
 • Sporthal de Genderbeemd
 • Speeltuin Eimerick

Burenfeest Wamberg 2013

Afgelopen 21 september was het weer zover: Nationale Burendag!

Voor de derde keer hebben we er een hele leuke dag van gemaakt met bewoners van Stapelen-Wamberg en gedeelte Bouvigne-Ravensdonk.

Lees meer: Burenfeest Wamberg 2013

Dierenpolitie Gestel

Even voorstellen: Dierenagent Kim-Nathalie

2013KimNathalie"Mensen schromen vaak ons te bellen: 144 red een dier!! Soms denken ze dat het misschien toch wel meevalt en in een ander geval vrezen ze dat ze er misschien op aangekeken worden. Dat is niet nodig want iedere melding nemen we serieus. We gaan altijd een kijkje nemen. En als een melder anoniem wenst te blijven dan kan dat." Dat zegt dierenagent Kim-Nathalie Adams. Zij werkt sinds januari 2013 als dierenagent vanaf het politiebureau Strijp/Gestel aan de Noord-Brabantlaan in Eindhoven.

"Dierenagent, wil zeggen dat ik veelal bezig ben met het welzijn van dieren maar ook regelmatig 'gewoon' politiewerk doe, dus ook deel uitmaak van het horecadetachement en in de noodhulp zit, denk aan de surveillancedienst in de regionale eenheid Oost-Brabant." Kim-Nathalie vindt het belangrijk het 'gewone' politiewerk te kunnen blijven uitoefenen om zodoende feeling te houden met de maatschappelijke problematiek van alle dag.

Samenwerking

In veel gevallen werkt de dierenpolitie nauw samen met instanties als de Landelijke Inspectie Dienst (LID), de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Dierenbescherming en andere ketenpartners. De dierenagenten maken gebruik van hun bestuursrechtelijke expertise en specialistische vakkennis. Met grote regelmaat krijgen ze meldingen van 144, de buurtbrigadier, de reguliere collega of ketenpartners. Deze meldingen variëren van pesterijen tot het laten euthanaseren van zwaar verwaarloosde en daardoor niet meer te redden dieren.

Dierenmishandeling

2013DIPOKimNathalie"Sinds 2005 werk ik bij de politie en zie ik dat dierenmishandeling/-verwaarlozing veelal wordt veroorzaakt door andere problemen. Kom ik bij iemand thuis en tref ik mensonterende zaken aan, dan heb ik ook een extra oog ontwikkeld hoe het gesteld is met de eventuele aanwezige (huis- )dieren. Vaak zie je dat wanneer er sprake is van dierenmishandeling er ook sprake kan zijn van huiselijk geweld. De grens tussen het mishandelen van dieren en mensen is heel klein en daardoor makkelijk te overschrijden."

Situatie verbeteren

Opgegroeid op een boerderij is Kim-Nathalie gewend om met allerlei dieren om te gaan. Haar drijfveer om als dierenagent te werken is om als politieambtenaar een rol te kunnen spelen bij het welzijn van dieren, dat ze het goed hebben.

"Zo kreeg ik onlangs een melding van een pony die al een paar dagen in een weiland zou staan, terwijl het regent en koud is. Ik ben gaan controleren en constateerde dat de pony het goed maakt. Sommige paardenrassen zijn immers bestand tegen dergelijke weerselementen en in dit geval kon de pony in het weiland ook droog en onder een afdak staan.

Ik maakte ook mee dat we naar aanleiding van een melding bij een paard uit kwamen wiens hoeven te lang waren. Hierdoor had het dier veel pijn. Ik heb proces-verbaal opgemaakt tegen de eigenaar vanwege verwaarlozing en het onthouden van de nodige zorg van zijn dier. Hierna voer ik hercontroles uit om te kijken of de eigenaar zijn dier nu wel goed verzorgt. Datzelfde doe ik ook bij bijvoorbeeld hondeneigenaren, die hun hond niet goed verzorgden. Ik treed dus ook vaak op in een bemiddelende en adviserende rol; in het uiterste geval maak ik een strafrechtelijk dossier op of wordt het dier in beslag genomen. Ik ben er vooral op uit om de soms slechte situatie waarin een dier zich kan bevinden op korte termijn te verbeteren", aldus Kim-Nathalie.

Burgersurveillance (vervolg)

In het wijkblad van september 2012 is er een oproep gedaan of men bereid was een steentje bij de dragen om uw wijk veiliger te maken door middel van het opzetten van de burgersurveillance, echter er is maar 1 reactie op gekomen. Het kan zijn dat men de oproep niet heeft gelezen of dat de uitleg niet duidelijk genoeg is geweest.

Hierbij wil ik nogmaals een oproep doen aan de wijkbewoners van Genderbeemd. Laat weten als u geïnteresseerd bent. Bij voldoende animo wordt er volgend jaar een bijeenkomst georganiseerd waarbij er uitleg gegeven wordt wat burgersurveillance inhoudt. Dit verplicht u tot niets. U kunt daarna altijd nog kijken of u mee wil werken of niet.

 

Fietsverlichtingscampagne

Verkeersslachtoffers vallen ook onder fietsers vanwege slecht zicht. Daarom is er jaarlijks de landelijke fietsverlichtingscampagne. De fietsverlichtingscampagne draait inmiddels op volle toeren en naast pre­ventieve acties houdt de politie gerichte controles tijdens de donkere dagen. Heeft u uw fietsverlichting op orde? Zie ook: www.ikwiljezien.nl.

Nieuws uit Eindhoven

 • No feeds found!