• mlkingstraat1c
 • akerendamc
 • grasveld ruwenberg 1
 • zuidewijnc
 • genderhof 1
 • sporthalgenderbeemdc
 • aldendriel1c
 • nijenrodec
 • severeinpark4c
 • gender10c
 • bouvigne2c
 • ridderzaal
 • pyramide ravensdonk
 • herlaer
 • wickenburg1c
 • speeltuintjeeimerick1c
 • herlaer 2
 • eimerickc
 • ijzerendriehoekc
 • speeltuintjesterkenburgc
 • bomengroepsterkenburgc
 • Martin Luther King straat
 • Akerendam
 • Ruwenberg
 • Zuidewijn
 • Genderhof
 • Sporthal de Genderbeemd
 • Aldendriel
 • Nijenrode
 • Severeinpark
 • De Gender
 • Bouvigne
 • Ridderzaal
 • Ravensdonk
 • Herlaer
 • Wickenburg
 • Speeltuin Eimerick
 • Herlaer
 • Eimerick
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Speeltuin Sterkenburg
 • Sterkenburg

Politie Gestel Online

politieonline Nieuwsgierig naar de politie in uw buurt? Zelf een steentje bijdragen aan veiligheid? Uw politie is online. Surf naar uw politie voor informatie en opsporingsberichten.

Surfen naar politie:

Surf naar de lokale politiewebsite www.politiegestel.nl Daarop staat lokaal politienieuws, opsporingsberichten en andere informatie over veiligheid in uw wijk. Om u te informeren over wat de politie doet. En om uw hulp te vragen daar waar die veiligheid in het geding komt.

Meer veiligheid

Contact tussen politie en burger is noodzakelijk om samen aan veilig- heid te werken. Op de website kunt u via e-mail reageren op projecten en opsporingsberichten. Ondanks de snelheid van het internet is de politie natuurlijk ook gewoon via telefoon bereikbaar: voor spoed 112 en alle andere vragen 0900 - 8844.

Meer info

Wilt u meer weten over politie lokaal digitaal, neem dan contact op met de afdeling Communicatie via 0900 - 8844.

Waarschuwing klusjesmannen

Er wordt weer volop in wijken melding gemaakt dat er klusjesmannen uit voornamelijk Ierland en of Polen hun diensten aanbieden en er i.p.v. de afgesproken prijs een veel hogere prijs betaald moet worden. Laat geen reparaties verrichten door onbekenden. Zorg zelf voor een klusjesman zodat u niet voor het voldongen feit staat dat het afgesproken bedrag vele malen hoger is. Niet doen!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Burgersurveillance

De wijk Genderbeemd heeft te maken met een groeiend aantal woninginbraken, tevens heeft men overlast van jeugd en worden er vernielingen/diefstallen gepleegd. Het is niet altijd mogelijk om hier adequaat op te reageren omdat er niet altijd politiepersoneel beschikbaar is. Hierdoor is de aanpak van deze problemen niet eenvoudig en blijft er bij de burgers een gevoel van onvrede en onveiligheid bestaan. Mensen voelen zich niet serieus genomen, de buurt/wijk verloedert en de veiligheid en het veiligheidsgevoel neemt af. De meldingsbereidheid neemt af. Burgersurveillance is mogelijk een middel om bovenstaande gevoel weg te nemen.

Lees meer: Burgersurveillance

Fietsen op de stoep

Onlangs is gebleken dat er veelvuldig over het trottoir wordt gereden met de fiets. De stoepen zijn natuurlijk bedoeld om je daar te voet over te bewegen. Het is een kleine moeite om de weg te gebruiken waar deze ook voor bedoeld is. Dus op de weg fietsen. Goed voorbeeld is goed volgen. Het boetebedrag voor het fietsen over het trottoir bedraagt 45 euro. Dus een gewaarschuwd mens........

Woninginbraken

Momenteel is er een stijging te melden met betrekking tot woningbraken. Het gaat voornamelijk om woningbraken die overdag worden gepleegd. Tevens is het opvallend dat het voornamelijk gaat om woningen in de wijk oud Kasteel die aan de rand van de wijken liggen.  Dat wil niet zeggen dat degene die in de wijk wonen niet bezocht kunnen worden, want ook daar zijn meldingen van.

Lees meer: Woninginbraken

Nieuws uit Eindhoven

 • No feeds found!