• sporthalgenderbeemdc
 • ridderzaal
 • akerendamc
 • bouvigne2c
 • nijenrodec
 • speeltuintjeeimerick1c
 • aldendriel1c
 • eimerickc
 • genderhof 1
 • pyramide ravensdonk
 • mlkingstraat1c
 • speeltuintjesterkenburgc
 • ijzerendriehoekc
 • herlaer
 • zuidewijnc
 • bomengroepsterkenburgc
 • herlaer 2
 • severeinpark4c
 • grasveld ruwenberg 1
 • wickenburg1c
 • gender10c
 • Sporthal de Genderbeemd
 • Ridderzaal
 • Akerendam
 • Bouvigne
 • Nijenrode
 • Speeltuin Eimerick
 • Aldendriel
 • Eimerick
 • Genderhof
 • Ravensdonk
 • Martin Luther King straat
 • Speeltuin Sterkenburg
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Herlaer
 • Zuidewijn
 • Sterkenburg
 • Herlaer
 • Severeinpark
 • Ruwenberg
 • Wickenburg
 • De Gender

Nieuws van 't Boekenslot, april 2017

Sinds 1 maart is het aanbod aan tijdschriften die u in ’t Slot tijdens de openingsuren kunt lezen aanzienlijk uitgebreid.

Op de tijdschriftenplank vindt u de volgende tijdschriften:

Plus, Libelle, Story, Voetbal International, VT Wonen, Quest, Santé, Computer Totaal. En dagelijks ligt er een nieuw Eindhovens Dagblad.

En dan hebben we ook weer heel wat nieuwe titels in onze boekencollectie, dankzij goede gaven van medewijkbewoners en door aanschaf door onszelf uit de middelen die ons hiervoor door de wijkverenigingen ter beschikking zijn gesteld.

Enkele van deze nieuwe titels:

 • Risa Green: De zusjes Carpenter
 • Sander Koenders: Van Uhm. Ik koos het wapen
 • Hendrik Groen: Zolang er leven is
 • Tatiana de Rosnay: Overspel
 • Griet Op den Beek: Kom hier dat ik u kus
 • Julie Kenner: Bevrijd mij
 • Tess Gerritsen: Sterf twee keer

De bezorgdienst van de Bibliotheek Eindhoven komt op dinsdagmorgen meestal rond 11 uur langs om gereserveerde boeken te brengen en ingeleverde boeken op te halen.

Op Hemelvaartsdag (donderdag, 25 mei) en Pinkstermaandag (5 juni) zullen ’t Slot en dus ook ‘t Boekenslot gesloten zijn.

Nieuws van 't Boekenslot, februari 2017

Omdat we steeds opnieuw boeken aangeboden krijgen van particulieren en ook zelf soms wat boeken aanschaffen, werd het noodzakelijk om ons boekenbestand grondig op te schonen, zodat er plaats vrij kwam voor al die ‘nieuwe’ boeken. Boeken die niet of nauwelijks werden uitgeleend, boeken die zo vaak werden uitgeleend dat ze onherstelbaar beschadigd waren en boeken die toch wel erg gedateerd waren, hebben we uit de rekken gehaald en nieuwe boeken ervoor in de plaats gezet. Van de boeken die we verwijderd hebben, is een aantal naar de kringloop gebracht. ‘Goede’ boeken hebben we in kratten en dozen gedaan en kunt u kopen voor 50 cent per boek. Met de opbrengst kunnen wij dan weer nieuwe boeken aanschaffen.

Enkele van de titels die u nu in de rekken kunt vinden:

 • Thomas Acda: Onderweg met Roadie
 • Santa Montefiore: Als de rodondendron bloeit
 • Karen Slaughter: Gevallen
 • Arjan Enkel: Ontvoerd
 • Donna Leon: Ik aanbid je
 • John Irving: Avenue der mysterieën
 • David Baldacci: De schuldigen

Komt u eens bij ons langs om boeken te lenen (gratis!) en/of in de kratten en dozen te snuffelen?

Nieuws van 't Boekenslot, januari 2017

Bij het typen van dit stukje is het nog net 2016, dus tijd voor een terugblik en een blik vooruit.

Hoewel 2016 in de wereld geen mooi jaar geweest is geweest, kan ’t Boekenslot terugzien op een goed jaar. Steeds meer mensen hebben ons in ’t Slot weten te vinden: het aantal lezers dat ons regelmatig bezoekt is gestaag gegroeid naar ca. 140, die samen ca. 2200 boeken hebben geleend. En daar zijn we blij mee! Het bewijst eens te meer dat in ons stukje Eindhoven de behoefte bestaat (en groeit) aan een bibliotheek in de buurt. En het stimuleert ons, de vrijwillig(st)ers van ’t Boekenslot, ook in 2017 onze inspanningen voort te zetten o.m. door te proberen regelmatig nieuwe titels aan onze collectie toe te voegen.

We krijgen vaak boeken van particulieren en door de financiële bijdragen van de twee wijkverenigingenen het buurtbeheer in de Gestelse Ontginning kunnen we af en toe wat boeken, nieuw of tweedehands, kopen. Vanuit de Bibliotheek Eindhoven kwam ook dit jaar weer een pakket boeken naar ‘t Boekenslot en, dankzij onze goede contacten met de bibliotheek, konden we een maand geleden heel voordelig een flink aantal grote-letterboeken overnemen, waarmee we onze lezers van wie het zicht wat minder wordt, een plezier hopen te doen.

De Gemeente Eindhoven heeft ook voor 2017 weer een bedrag beschikbaar gesteld voor abonnementen op kranten en tijdschriften. Deze kunt u lezen tijdens de openingsuren van ’t Slot.

Wij wensen u een goed en gezond 2017 en hopen u in het nieuwe jaar (weer) te kunnen begroeten bij ’t Boekenslot.

Nieuws van 't Boekenslot, november 2016

We gaan op de winter af. Behalve de kou en de overlast die daarmee verbonden zijn, is het ook een prima tijd om te lezen. En daarvoor heeft ’t Boekenslot u weer veel te bieden. We hebben van particulieren en van de Bibliotheek Eindhoven weer heel wat nieuwe titels, in verschillende genres, gekregen.

Een kleine selectie hiervan:

 • Adriaan van Dis, Ik kom terug
 • Rosita Steenbeek, Siciliaans testament
 • Leon Verdonschot, Alles van elkaar
 • Kristien Hemmerechts, De vrouw die de honden te eten gaf
 • Simone van der Vlugt, Morgen ben ik weer thuis
 • Karin Slaughter, Onaantastbaar
 • Suzanne Vermeer, Winterberg
 • Håkan Nesser, Hemel boven Londen
 • Rosemary Lupton, Dochter
 • Gerda van Wageningen, Hoeve Sofie
 • Hettie Luiten, Vergeet het maar

We hopen dat we u gauw (weer) mogen begroeten om onze nieuwe of ‘oude’ boeken te komen lenen of om een krant of tijdschrift te lezen.

I.v.m. de Kerstvakantie zijn ’t Slot en dus ook ’t Boekenslot gesloten van 23 december 2016 t/m 7 januari 2017.

1500 Euro voor Repair- en Energiecafe

Oranje Fonds-bloklogo drukwerkWijkcentrum ‘t Slot ontvangt in 2016 een bedrag van € 1.500,- van het Oranje Fonds om een Repair- en Energiecafé op te starten. Vrijwilligers repareren hier kleine elektrische huishoudelijke apparatuur, computers en kleding. Ook geven zij advies over energiebesparing. Voor de wijk-bewoners betekent dit een kostenbesparing en tegelijkertijd een manier om gemakkelijk sociale contacten te leggen.

Met het bedrag van € 1.500,- dat het Oranje Fonds bijdraagt, worden materialen en gereedschap aangeschaft om de reparaties aan kleine huishoudelijke elektrische apparatuur, computers en kleding uit te voeren. Het is de bedoeling dat hier op termijn ook fietsen, speelgoed en meubels worden gerepareerd. In de aankoop van de benodigde materialen leveren ook de gemeente Eindhoven en Woonbedrijf een bijdrage. Lumens, de sociale onderneming die het facilitair beheer van het wijkcentrum voor haar rekening neemt, sponsort door het eerste jaar geen huurkosten van ’t Slot door te belasten en door manuren ter beschikking te stellen.

Nuttige en aangename combi

Het initiatief voor een Repaircafé is niet nieuw, maar de samenvoeging met een al eerder gestart Energiecafé is dat wel. Hans Bommezijn van de vrijwilligersgroep heeft het idee uitgewerkt voor wijkcentrum ’t Slot en de locatie aangemeld bij www.repair.nl. Op de 3e zaterdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) van 13.00 tot 16.00 uur kan men terecht bij wijkcentrum ’t Slot aan het Kastelenplein in Eindhoven.

De start van het Repair- en Energiecafé is een uitkomst voor wijkbewoners die willen of moeten besparen op de aanschaf van nieuwe artikelen. Het creëert meer bekendheid voor het wijkcentrum en brengt meer mensen bij elkaar. Een nuttige kostenbesparing wordt zo gecombineerd met een leuke bezigheid en de mogelijkheid om gemakkelijk sociaal contact te leggen met andere bewoners van Gestel.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 27,4 miljoen euro initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Nieuws uit Eindhoven

 • No feeds found!