• akerendamc
 • speeltuintjeeimerick1c
 • nijenrodec
 • genderhof 1
 • grasveld ruwenberg 1
 • ijzerendriehoekc
 • speeltuintjesterkenburgc
 • herlaer
 • wickenburg1c
 • pyramide ravensdonk
 • herlaer 2
 • eimerickc
 • gender10c
 • bouvigne2c
 • bomengroepsterkenburgc
 • zuidewijnc
 • aldendriel1c
 • sporthalgenderbeemdc
 • severeinpark4c
 • mlkingstraat1c
 • ridderzaal
 • Akerendam
 • Speeltuin Eimerick
 • Nijenrode
 • Genderhof
 • Ruwenberg
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Speeltuin Sterkenburg
 • Herlaer
 • Wickenburg
 • Ravensdonk
 • Herlaer
 • Eimerick
 • De Gender
 • Bouvigne
 • Sterkenburg
 • Zuidewijn
 • Aldendriel
 • Sporthal de Genderbeemd
 • Severeinpark
 • Martin Luther King straat
 • Ridderzaal

Zonnepark WELSCHAP (update)

zonnepark

Het gaat beginnen!

Duizend deelnemers met gemiddeld 12 zonnepanelen in het park is genoeg om het hele Zonnepark Welschap vol te krijgen. Er zijn inmiddels meer dan 2300 belangstellenden. Word jij een van die duizend deelnemers? Dan is 1 april (geen grap) een belangrijke datum voor jou.

We hebben een deal.

De coöperatie heeft een partner gekozen die het park gaat ontwikkelen en exploiteren. Zodra alle details geregeld zijn, maken we bekend wie het geworden is. Met deze partij zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Uiterlijk 1 april staat de website Zonneparkwelschap.nl online.
 • In maart krijgen belangstellenden alle informatie: verwachte opbrengsten, kosten, investering- en leasemogelijkheden, rendement en voorwaarden. Je kunt dan zelf beoordelen of deelnemen voor jou financieel aantrekkelijk is.
 • In veel van de deelnemende postcodegebieden komen informatieavonden.
 • Belangstellenden krijgen vanaf 1 april de hele maand exclusief het recht om zich als deelnemer in te schrijven via de websites van de lokale energieverenigingen en Zonnepark Welschap.
 • Mensen die zich na 1 april als belangstellende registreren worden eind april geïnformeerd over het vervolg. Mogelijk is het park dan al vol; dat weten we op dit moment nog niet.

Hoe het werkt

De meest gestelde vraag: Wat kost het en wat levert het op. Op deze vraag komt uiterlijk 1 april antwoord. De onderhandelingen zijn nog niet helemaal afgerond.

Bijna net zo vaak krijgen we de vraag: Hoe werkt het? Het antwoord is als volgt:

- Met participaties. Als deelnemer in een postcoderoosproject leg je geld in voor een aantal zonparticipaties of zoncertificaten. (Hoe zo’n participatie bij coöperatie Zonnepark Welschap gaat heten, staat nog niet vast.)
Eén participatie komt overeen met één zonnepaneel. Je kunt dit ook vertalen naar de jaarlijkse korting van 100% op de energiebelasting over het aantal kWh dat dat één zonnepaneel in een jaar opwekt. Je ontvangt deze korting zolang deze participatie op jouw naam staat. Effectief betaal je dus géén energiebelasting over de voor jou opgewekte stroom. Deze vrijstelling geldt voor 15 jaar.
Een voorbeeld: wanneer je met 12 participaties deelneemt, wekken 12 zonnepanelen voor jou bijvoorbeeld 3000 kWh op. Dan betaal je over 3000 kWh van je stroomrekening geen energiebelasting. De verrekening vindt plaats via de jaarnota van je energiebedrijf (mits dit een energiebedrijf is dat met de postcoderegeling werkt; een lijst hiervan volgt later). Je energierekening wordt dus een stuk lager en zo verdien je je investering in het park terug.
Verbruik je meer stroom dan jouw participaties opleveren? Dan betaal je daarvoor de gewone consumentenprijs van jouw energiebedrijf, inclusief energiebelasting.
Verbruik je minder stroom? Dan wordt de korting gebaseerd op het lagere feitelijke gebruik.

- Lease. Wil je meedoen zonder eenmalige inleg voor participaties, dan kun je d.m.v. lease toch profiteren van de vrijstelling van energiebelasting. Het verschil is dat je niet een eenmalige inleg doet, maar periodiek betaalt. De verrekening van de energiebelasting vindt bij leasen altijd plaats via het energiebedrijf dat onze partner wordt. Heb je nu een andere leverancier, dan zou je dus moeten overstappen.

- Goed om te weten: de energiebelasting bedraagt in 2018 12,65 cent per kWh.

Positief saldo

Coöperatie Zonnepark Welschap streeft ernaar jaarlijks een positief exploitatiesaldo te hebben. Aan de inkomstenkant staat de economische waarde van zo’n 3 miljoen kWh opgewekte elektriciteit per jaar. Soms zal het wat meer zijn, soms wat minder. Aan de uitgavenkant staan de exploitatiekosten en investeringslasten. Dit positieve saldo komt grotendeels ten goede aan de deelnemers.

Welschapstroom

Kortom: deelnemen in het Zonnepark is vooral een administratief proces. Je krijgt je Welschapstroom niet ‘herkenbaar’ binnen in je meterkast en er staan geen panelen in het park die een bordje met jouw naam dragen. Wat je wél hebt: een aanzienlijk lagere energienota én een bijdrage aan een schoner milieu door jouw keuze voor duurzaam opgewekte, lokale zonnestroom.

Meer weten? Op www.postcoderoosregeling.nl/ en www.hieropgewekt.nl/regeling-verlaagd-tarief-postcoderoosregeling zijn veel zaken te lezen die in het Zonnepark uitgewerkt worden

Of toch op eigen dak?

Twijfel je tussen zonnepanelen op je eigen dak of op Zonnepark Welschap? Je kunt zelf alvast nagaan wat zonnepanelen op je eigen dak je (bij benadering) zouden kosten en opleveren. Kijk bijvoorbeeld op www.zonnescanbrabant.nl. Je kunt ook informeren bij je lokale energievereniging of ze je kunnen helpen. Zo kun je in april sneller tot een goede afweging komen.

Ambassadeur

Begin januari hebben we alle belangstellenden gevraagd ‘ambassadeur’ te zijn voor het Zonnepark. Graag vragen we het nog een keer!
Nieuwe belangstellenden die zich uiterlijk 31 maart aanmelden bij hun lokale energieorganisatie, in Eindhoven 040energie (040energie.nl), krijgen voorrang !!

In Eindhoven

 • is het aantal belangstellenden binnen het Eindhovense gedeelte van de postcoderoos nu 1463. Dit is circa 60% van het totaal aantal belangstellenden. Wijken als Achtse Barrier , Meerhoven springen er uit, maar ook in kleinere wijken binnen de postcoderoos zoals Vonderkwartier, Acht, Genderbeemd is er veel belangstelling voor het initiatief
 • hebben meer dan 50 belangstellenden de afgelopen weken meegeholpen om bekendheid aan het park te geven. Ze hebben fantastisch werk gedaan. En er komt nog meer !
 • houden we in april minimaal 10 informatieavonden in verschillende wijken. Hier krijg je op alle vragen antwoord zodat je goed geïnformeerd tot een besluit kunt komen om wel of niet definitief te participeren.
 • houdt 040energie haar jaarlijkse actie voor zonnepanelen op het eigen dak. Er zijn 7 informatie­avonden, eveneens in april. Kijk op http://040energie.nl/040zon als je interesse hebt in panelen op je eigen dak. Weinig dakruimte ? Je kunt zonnepanelen op je eigen dak ook aanvullen met panelen in het zonnepark.
 • kun je je nog aanmelden als belangstellende voor deelname aan het zonnepark via http://040energie.nl/welschap/belangstelling . Als je dat voor 1 april doet, krijg je voorrang.

Zonnepark WELSCHAP

Zonnepark: meer dan 1000 belangstellenden in Eindhoven

zweefvliegstrip e1511280855544zonneparksateliet

2018 wordt voor Zonnepark Welschap een heel belangrijk jaar: het jaar waarin het zonnepark daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Twaalfduizend zonnepanelen zullen ongeveer 3.000.000 kWh per jaar gaan opwekken.

Inmiddels hebben zich al ruim 1500 mensen aangemeld als geïnteresseerden, waarvan ruim 1000 uit Eindhoven (stand 30 januari 2018). De plaatselijke energieorganisaties, waaronder 040energie, zijn volop bezig nog veel meer mensen enthousiast te maken voor Zonnepark Welschap. Want om het zonnepark gerealiseerd te krijgen is een stevige basis nodig.

040energieMeld u nu aan als belangstellende of bezoek onze stand op 3 maart aanstaande in het WC Kastelenplein (oostzijde)

Wie gaat het worden?

Achter de schermen werkt het bestuur hard aan de volgende stappen. Na uitgebreid overleg met een aantal aanbieders komen we dichter in de buurt van de keuze van de partij die het park gaat ontwikkelen, exploiteren en beheren. Het streven is dat er in maart een definitief voorstel ligt, inclusief een raming van de kosten en de opbrengsten. Deelnemers kunnen straks zonnepanelen kopen of leasen. Ook daar komt uitleg over. We blijven alle belangstellenden maandelijks op de hoogte houden.

Voorrang bij inschrijving

Degenen die zich hebben aangemeld als belangstellende krijgen als eersten alles te horen over het definitieve voorstel. Hierdoor kunnen zij zich bij voorrang inschrijven als deelnemer bij Zonnepark Welschap.

Duurzaamheidsambassadeursflyer voorkant 514x720

1500 belangstellenden is een geweldig begin, maar dat is nog geen ‘volgeboekt’ zonnepark. Daarom zoeken wij duurzaamheidsambassadeurs. Heb je vrienden of kennissen die interesse hebben in het zonnepark en binnen de ‘postcoderoos’ wonen? Bijvoorbeeld bewoners van een appartement of huurwoning. Huiseigenaren die te maken hebben met een ongunstig gelegen dak, een monumentstatus of een beschermd stadsgezicht. Mensen die zonnepanelen op hun dak lelijk vinden. Mensen die al zonnepanelen hebben maar een duurzame aanvullende energiebron willen. Attendeer ze op de websites van de plaatselijke energieorganisaties, waar meer informatie te vinden en belangstellenden zich kunnen aanmelden. Zo maken we met elkaar van Zonnepark Welschap een succes!

In Eindhoven … 

… zijn 9000 flyers gedrukt (hier zie je de voorkant) om in de Eindhovense postcodegebieden te verspreiden.
… zien we het zonnig in: er hebben zich al bijna 1000 belangstellenden aangemeld, een prachtig resultaat.
… zijn inmiddels vijf wijkteams van vrijwilligers actief die samen gaan proberen het aantal belangstellenden in het Eindhovense deel van de postcoderoos te verdubbelen.
… krijgen VvE’s van appartementengebouwen binnenkort een brief met de vraag of ze interesse hebben in zonnestroom voor liften, verlichting van trappenhuizen enzovoort.
…vind je op www.040energie.nl/welschap alle info en nieuws overzichtelijk bij elkaar.
… is het zonnepark voor Eindhovense vragen te bereiken via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postcoderoos

Op de websites van de energieorganisaties zijn de postcodes te vinden die meedoen met Zonnepark Welschap. Voor Eindhoven zijn dat de postcodes 5612, 5616, 5617, 5626, 5627, 5651, 5652, 5653, 5657, 5658.

Eindhoven: 040energie
Veldhoven: Veldhoven Duurzaam
Best: Best Duurzaam
Oirschot: O3energie
Eersel: Kempen Energie

1500 Euro voor Repair- en Energiecafe

Oranje Fonds-bloklogo drukwerkWijkcentrum ‘t Slot ontvangt in 2016 een bedrag van € 1.500,- van het Oranje Fonds om een Repair- en Energiecafé op te starten. Vrijwilligers repareren hier kleine elektrische huishoudelijke apparatuur, computers en kleding. Ook geven zij advies over energiebesparing. Voor de wijk-bewoners betekent dit een kostenbesparing en tegelijkertijd een manier om gemakkelijk sociale contacten te leggen.

Met het bedrag van € 1.500,- dat het Oranje Fonds bijdraagt, worden materialen en gereedschap aangeschaft om de reparaties aan kleine huishoudelijke elektrische apparatuur, computers en kleding uit te voeren. Het is de bedoeling dat hier op termijn ook fietsen, speelgoed en meubels worden gerepareerd. In de aankoop van de benodigde materialen leveren ook de gemeente Eindhoven en Woonbedrijf een bijdrage. Lumens, de sociale onderneming die het facilitair beheer van het wijkcentrum voor haar rekening neemt, sponsort door het eerste jaar geen huurkosten van ’t Slot door te belasten en door manuren ter beschikking te stellen.

Nuttige en aangename combi

Het initiatief voor een Repaircafé is niet nieuw, maar de samenvoeging met een al eerder gestart Energiecafé is dat wel. Hans Bommezijn van de vrijwilligersgroep heeft het idee uitgewerkt voor wijkcentrum ’t Slot en de locatie aangemeld bij www.repair.nl. Op de 3e zaterdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) van 13.00 tot 16.00 uur kan men terecht bij wijkcentrum ’t Slot aan het Kastelenplein in Eindhoven.

De start van het Repair- en Energiecafé is een uitkomst voor wijkbewoners die willen of moeten besparen op de aanschaf van nieuwe artikelen. Het creëert meer bekendheid voor het wijkcentrum en brengt meer mensen bij elkaar. Een nuttige kostenbesparing wordt zo gecombineerd met een leuke bezigheid en de mogelijkheid om gemakkelijk sociaal contact te leggen met andere bewoners van Gestel.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 27,4 miljoen euro initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Oudaen burendag 2015

Oudaen Burendag 2015 was wederom super gezellig!

4Het was een stralende dag op zaterdag 26 september en daarmee werd het wederom een super gezellige Oudaen Burendag, waar jaarlijks steeds meer bewoners van de Oudaen aan meedoen. De animo om met de verschillende activiteiten mee te doen was erg groot, zoals het schilderen van diverse soorten insectenhuisjes, het zelf in elkaar timmeren van een (stevig) vogelhuisje en voor de jeugd het bouwen van hutten met de vele pallets die op het grasveld lagen. De kinderen vermaakten zich ook goed met een heuse Oudaen puzzeltocht en het aanwezige luchtkussen. De perkjes, die 2 jaar geleden tijdens de Burendag waren aangeplant, werden wederom onderhanden genomen zodat die er weer een paar jaar tegen kunnen. De aanwezigen konden gedurende de Burendag ook met een grappig hoedje, strikje, brilletje etc op de foto.

Terug van weggeweest dit jaar was een Zumba momentje om alle spieren weer lekker los te gooien, waarna we konden genieten van de vele lekkere gerechten die door de deelnemende buurtbewoners zelf waren klaar gemaakt. Na het eten werden de 3 straatnaamborden onthuld waardoor het "Burendag-gevoel": ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, iedere dag duidelijk zichtbaar is in onze straat.

Rond de klok van 22.00 uur ging de muziek uit en werd er nog gezellig geborreld en geroddeld onder het genot van een drankje en de warmte die de vuurkorven afgaven.

De rest van de foto’s, die zijn gemaakt door Marie-José Terburg, zijn terug te vinden op onze eigen website www.oudaen.com

In 2016 weer een Oudaen Burendag? Jazeker, dus heb je leuke, grappige, ludieke ideeën laat het ons dan zeker weten!


Names de Oudaen Burendag commissie, Peter Tops

 

1 2
3 5

Repair- en energiecafé open

repcaf

 

Eindelijk, het is zover. We starten op zaterdag 21 november 2015 om 13.00 uur tot 16.00 uur in wijkcentrum ’t Slot, Kastelenplein 167 te Eindhoven het Repair- én Energiecafé.

We leven tegenwoordig in een “wegwerpmaatschappij” waar spullen die niet meer werken, zonder mankeren op de vuilnishoop belanden. Terwijl vaak een kleine, meestal niets kostende reparatie het voorwerp een tweede leven en de gebruiker plezier kan bezorgen.

Reparaties zijn tegenwoordig duurder dan de waarde van het voorwerp en het is moeilijk het juiste bedrijf of de juiste persoon te vinden en dus: weg ermee.

Als statement tegen die “wegwerpmaatschappij” hebben de drie wijkverenigingen Genderbeemd, Hanevoet, Ooievaarsnest, de Programmaraad van wijkcentrum ’t Slot en de wijkwerker van Lumens In de buurt, Wil Vugts, samen met een aantal deskundige vrijwilligers besloten een Repair- én Energiecafé te openen.

Ook als aanvulling op bovengenoemd statement houdt 040Energie – team Hanevoet een energiecafé met het doel bewoners te adviseren hoe zoveel mogelijk op energie te besparen zonder aan comfort in te boeten. Het thema van dit Energiecafé is het winterklaar maken van de woning.

Vanaf zaterdag 21 november kunnen wijkbewoners elke derde zaterdag van de maand (in december de tweede zaterdag) in wijkcentrum ’t Slot terecht voor reparaties aan kleine huishoudelijke apparaten, zoals stofzuigers, strijkijzers, mixers, etc. Ook kunt u voor uw PC en kleding hulp krijgen. In het voorjaar zullen we u ook helpen bij het repareren van uw fiets.

Reparaties worden samen met u uitgevoerd!

In afwachting van het moment van uw reparatie kunt u in de ontmoetingsruimte - het café – tegen betaling van de diensten van de bar gebruik maken. Ook kunt u bij de Hobby Computer Club uw vliegkunsten laten zien op de flightsimulaters en kunt u deelnemen aan een lezing over Google Foto’s.

Namens de vrijwilligersgroep,
Hans Bommezijn

 

lumens lumensindebuurt woonbedrijf hc