• speeltuintjeeimerick1c
 • eimerickc
 • ijzerendriehoekc
 • wickenburg1c
 • akerendamc
 • ridderzaal
 • bomengroepsterkenburgc
 • herlaer 2
 • mlkingstraat1c
 • gender10c
 • severeinpark4c
 • nijenrodec
 • herlaer
 • aldendriel1c
 • pyramide ravensdonk
 • speeltuintjesterkenburgc
 • sporthalgenderbeemdc
 • bouvigne2c
 • grasveld ruwenberg 1
 • genderhof 1
 • zuidewijnc
 • Speeltuin Eimerick
 • Eimerick
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Wickenburg
 • Akerendam
 • Ridderzaal
 • Sterkenburg
 • Herlaer
 • Martin Luther King straat
 • De Gender
 • Severeinpark
 • Nijenrode
 • Herlaer
 • Aldendriel
 • Ravensdonk
 • Speeltuin Sterkenburg
 • Sporthal de Genderbeemd
 • Bouvigne
 • Ruwenberg
 • Genderhof
 • Zuidewijn

Dierenpolitie Gestel

Even voorstellen: Dierenagent Kim-Nathalie

2013KimNathalie"Mensen schromen vaak ons te bellen: 144 red een dier!! Soms denken ze dat het misschien toch wel meevalt en in een ander geval vrezen ze dat ze er misschien op aangekeken worden. Dat is niet nodig want iedere melding nemen we serieus. We gaan altijd een kijkje nemen. En als een melder anoniem wenst te blijven dan kan dat." Dat zegt dierenagent Kim-Nathalie Adams. Zij werkt sinds januari 2013 als dierenagent vanaf het politiebureau Strijp/Gestel aan de Noord-Brabantlaan in Eindhoven.

"Dierenagent, wil zeggen dat ik veelal bezig ben met het welzijn van dieren maar ook regelmatig 'gewoon' politiewerk doe, dus ook deel uitmaak van het horecadetachement en in de noodhulp zit, denk aan de surveillancedienst in de regionale eenheid Oost-Brabant." Kim-Nathalie vindt het belangrijk het 'gewone' politiewerk te kunnen blijven uitoefenen om zodoende feeling te houden met de maatschappelijke problematiek van alle dag.

Samenwerking

In veel gevallen werkt de dierenpolitie nauw samen met instanties als de Landelijke Inspectie Dienst (LID), de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Dierenbescherming en andere ketenpartners. De dierenagenten maken gebruik van hun bestuursrechtelijke expertise en specialistische vakkennis. Met grote regelmaat krijgen ze meldingen van 144, de buurtbrigadier, de reguliere collega of ketenpartners. Deze meldingen variëren van pesterijen tot het laten euthanaseren van zwaar verwaarloosde en daardoor niet meer te redden dieren.

Dierenmishandeling

2013DIPOKimNathalie"Sinds 2005 werk ik bij de politie en zie ik dat dierenmishandeling/-verwaarlozing veelal wordt veroorzaakt door andere problemen. Kom ik bij iemand thuis en tref ik mensonterende zaken aan, dan heb ik ook een extra oog ontwikkeld hoe het gesteld is met de eventuele aanwezige (huis- )dieren. Vaak zie je dat wanneer er sprake is van dierenmishandeling er ook sprake kan zijn van huiselijk geweld. De grens tussen het mishandelen van dieren en mensen is heel klein en daardoor makkelijk te overschrijden."

Situatie verbeteren

Opgegroeid op een boerderij is Kim-Nathalie gewend om met allerlei dieren om te gaan. Haar drijfveer om als dierenagent te werken is om als politieambtenaar een rol te kunnen spelen bij het welzijn van dieren, dat ze het goed hebben.

"Zo kreeg ik onlangs een melding van een pony die al een paar dagen in een weiland zou staan, terwijl het regent en koud is. Ik ben gaan controleren en constateerde dat de pony het goed maakt. Sommige paardenrassen zijn immers bestand tegen dergelijke weerselementen en in dit geval kon de pony in het weiland ook droog en onder een afdak staan.

Ik maakte ook mee dat we naar aanleiding van een melding bij een paard uit kwamen wiens hoeven te lang waren. Hierdoor had het dier veel pijn. Ik heb proces-verbaal opgemaakt tegen de eigenaar vanwege verwaarlozing en het onthouden van de nodige zorg van zijn dier. Hierna voer ik hercontroles uit om te kijken of de eigenaar zijn dier nu wel goed verzorgt. Datzelfde doe ik ook bij bijvoorbeeld hondeneigenaren, die hun hond niet goed verzorgden. Ik treed dus ook vaak op in een bemiddelende en adviserende rol; in het uiterste geval maak ik een strafrechtelijk dossier op of wordt het dier in beslag genomen. Ik ben er vooral op uit om de soms slechte situatie waarin een dier zich kan bevinden op korte termijn te verbeteren", aldus Kim-Nathalie.