• grasveld ruwenberg 1
 • genderhof 1
 • speeltuintjeeimerick1c
 • speeltuintjesterkenburgc
 • akerendamc
 • bomengroepsterkenburgc
 • gender10c
 • nijenrodec
 • ijzerendriehoekc
 • ridderzaal
 • herlaer
 • wickenburg1c
 • bouvigne2c
 • mlkingstraat1c
 • severeinpark4c
 • pyramide ravensdonk
 • eimerickc
 • aldendriel1c
 • sporthalgenderbeemdc
 • zuidewijnc
 • herlaer 2
 • Ruwenberg
 • Genderhof
 • Speeltuin Eimerick
 • Speeltuin Sterkenburg
 • Akerendam
 • Sterkenburg
 • De Gender
 • Nijenrode
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Ridderzaal
 • Herlaer
 • Wickenburg
 • Bouvigne
 • Martin Luther King straat
 • Severeinpark
 • Ravensdonk
 • Eimerick
 • Aldendriel
 • Sporthal de Genderbeemd
 • Zuidewijn
 • Herlaer

ANBI status

... voor Stichting Buurtbeheer Genderbeemd !

Wat is een ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangemerkt. Een ANBI is bijvoorbeeld een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, maatschappelijke of wetenschappelijke instelling. Op 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor ANBI veranderd op het gebied van schenking, successie en aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting). Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen nu gebruik maken van de fiscale voordelen. SBG heeft de ANBI status gekregen per 1 januari 2013.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI en voor een donateur?

Gegevens t.b.v. ANBI-status:

 1. Naam: Stichting Buurtbeheer Genderbeemd, ook bekend als SBG.
 2. RSIN nummer: 804523873.  
 3. KVK nummer: 41093766.
 4. Postadres/bezoekadres: Bouvigne 47, 5653LG Eindhoven.
 5. Doelstelling: zie pagina SBG Algemeen.
 6. Samenstelling bestuur: zie pagina Bestuur.
 7. Er zijn geen bezoldigde medewerkers of bestuursleden.
 8. Beleidsplan in PDF formaat.
 9. Financiële rapportage in PDF formaat

SBG Algemeen

Stichting Buurtbeheer Genderbeemd.

SBG stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verhoging van het woongenot en de veiligheid (verbetering van de leefbaarheid) in de Genderbeemd in de ruimste zin des woords.
Dit doet zij door:

 • Inventarisatie van in de wijk levende belangen en opvattingen.
 • Ondersteuning van bewonersinitiatieven, die gericht zijn op het doel van de stichting.
 • Versterken van samenwerking en afstemming tussen op de wijk gerichte groeperingen en instellingen.
 • Uitdragen van de wijkbelangen.
 • Gewenste oplossingen voor gesignaleerde problemen trachten te realiseren.

Hiervoor zijn de volgende vier werkgroepen in het leven geroepen:

Woonomgeving

Doelstelling van de werkgroep is het bevorderen/verbeteren, respectievelijk in stand houden van de leefbaarheid en het woongenot in de wijk. Zij gaat na wat onder de bewoners van de wijk leeft op dit gebied en werkt voor dit doel samen met o.a. gemeentelijke instanties.

Criminaliteitspreventie

Deze werkgroep stelt zich ten doel criminaliteit en vandalisme in de wijk terug te dringen en de wijkbewoners daarin een actieve rol te laten spelen.

Verkeer

De werkgroep heeft tot doel het bevorderen van de toegankelijkheid tot en de verkeersveiligheid in en rond de wijk Genderbeemd. Zij tracht dit te doen door na te gaan wat er op verkeersgebied leeft in de wijk, knelpunten en onveilige situaties te signaleren en verbeteringen voor te stellen bij de bevoegde gemeentelijke belangen.

Jongerenzorg

De werkgroep jongerenzorg houdt zich bezig met wat leeft onder jongeren in onze buurt en met vragen door en over hen. Zij tracht problemen op te lossen en organiseert activiteiten voor jongeren en/of doet mee aan activiteiten door en voor jongeren, evt. in samenwerking met aangrenzende wijken en gemeentelijke instanties.

Daarnaast verstrekt SBG informatie aan de wijkbewoners over door de stichting behartigde zaken door:

 • Het verspreiden van een informatieblad "infoSBG" , dat vier maal per jaar op alle adressen in de wijk bezorgd wordt.
 • Het verzorgen van deze web site, waarop het ook mogelijk is urgente informatie snel te verstrekken.

Contact

Kopie voor info-blad SBG en website inleveren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op het redactie-adres:

Bouvigne 47
5653 LG
Eindhoven

Teksten aanleveren als MS-Word- (.doc of .docx) , Open-Office- (.odt) of platte tekstbestanden (.txt).
.pdf-bestanden (Adobe Acrobat) zijn voor ons alleen bruikbaar als tekst en afbeeldingen selecteerbaar en kopieerbaar zijn !!
Afbeeldingen aanleveren als .jpg-bestanden, gecomprimeerd tot een maximale grootte van 200 kB.

 

Werkgroepen

De SBG heeft diverse werkgroepen:

Woonomgeving & Milieu

Contactpersoon: Dennis Lassouw

Veilig wonen

Contactpersoon: Wil de Vries

Verkeer

Contactpersoon:Reinier van den Broek