• severeinpark4c
 • zuidewijnc
 • herlaer 2
 • speeltuintjeeimerick1c
 • akerendamc
 • speeltuintjesterkenburgc
 • herlaer
 • genderhof 1
 • aldendriel1c
 • nijenrodec
 • bomengroepsterkenburgc
 • pyramide ravensdonk
 • grasveld ruwenberg 1
 • mlkingstraat1c
 • bouvigne2c
 • sporthalgenderbeemdc
 • wickenburg1c
 • gender10c
 • eimerickc
 • ijzerendriehoekc
 • ridderzaal
 • Severeinpark
 • Zuidewijn
 • Herlaer
 • Speeltuin Eimerick
 • Akerendam
 • Speeltuin Sterkenburg
 • Herlaer
 • Genderhof
 • Aldendriel
 • Nijenrode
 • Sterkenburg
 • Ravensdonk
 • Ruwenberg
 • Martin Luther King straat
 • Bouvigne
 • Sporthal de Genderbeemd
 • Wickenburg
 • De Gender
 • Eimerick
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Ridderzaal

Werkgroepen

De SBG heeft diverse werkgroepen:

Woonomgeving & Milieu

Contactpersoon: Dennis Lassouw

Veilig wonen

Contactpersoon: Wil de Vries

Verkeer

Contactpersoon:Reinier van den Broek