• nijenrodec
 • herlaer 2
 • ridderzaal
 • zuidewijnc
 • wickenburg1c
 • gender10c
 • ijzerendriehoekc
 • speeltuintjesterkenburgc
 • sporthalgenderbeemdc
 • grasveld ruwenberg 1
 • aldendriel1c
 • mlkingstraat1c
 • severeinpark4c
 • bouvigne2c
 • speeltuintjeeimerick1c
 • eimerickc
 • genderhof 1
 • herlaer
 • akerendamc
 • pyramide ravensdonk
 • bomengroepsterkenburgc
 • Nijenrode
 • Herlaer
 • Ridderzaal
 • Zuidewijn
 • Wickenburg
 • De Gender
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Speeltuin Sterkenburg
 • Sporthal de Genderbeemd
 • Ruwenberg
 • Aldendriel
 • Martin Luther King straat
 • Severeinpark
 • Bouvigne
 • Speeltuin Eimerick
 • Eimerick
 • Genderhof
 • Herlaer
 • Akerendam
 • Ravensdonk
 • Sterkenburg

Werkgroepen

De SBG heeft diverse werkgroepen:

Woonomgeving & Milieu

Contactpersoon: Dennis Lassouw

Veilig wonen

Contactpersoon: Wil de Vries

Verkeer

Contactpersoon:Reinier van den Broek