• aldendriel1c
 • akerendamc
 • bouvigne2c
 • eimerickc
 • speeltuintjesterkenburgc
 • ijzerendriehoekc
 • bomengroepsterkenburgc
 • herlaer
 • mlkingstraat1c
 • nijenrodec
 • severeinpark4c
 • zuidewijnc
 • speeltuintjeeimerick1c
 • herlaer 2
 • ridderzaal
 • gender10c
 • wickenburg1c
 • sporthalgenderbeemdc
 • pyramide ravensdonk
 • grasveld ruwenberg 1
 • genderhof 1
 • Aldendriel
 • Akerendam
 • Bouvigne
 • Eimerick
 • Speeltuin Sterkenburg
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Sterkenburg
 • Herlaer
 • Martin Luther King straat
 • Nijenrode
 • Severeinpark
 • Zuidewijn
 • Speeltuin Eimerick
 • Herlaer
 • Ridderzaal
 • De Gender
 • Wickenburg
 • Sporthal de Genderbeemd
 • Ravensdonk
 • Ruwenberg
 • Genderhof

van het Bestuur (01-2016)

 

Vacatures

 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris!

Na ongeveer elf jaar in de functie van secretaris van SBG is het langzamerhand tijd om uit te kijken naar een opvolger. Ook hiervoor is ervaring met een computer en tekst noodzakelijk. Het secretariaat vergt wel wat meer tijd dan het penningmeesterschap. De secretaris zorgt voor de agenda voor (en het verslag van) bestuursvergaderingen. Eventuele correspondentie verloopt tegenwoordig steeds meer via e-mail. Er is nog nauwelijks postverkeer via de brievenbus. De secretaris zorgt voor een aantal formaliteiten, zoals de aanvraagformulieren voor subsidies en de registratie van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel. Ook deze formaliteiten lopen tegenwoordig via internet of e-mail.

Voor meer informatie kunt u bellen met de voorzitter of de secretaris.

Reinier van den Broek.

van het Bestuur (03-2014)

 

Het eerste nummer van de twintigste jaargang van ons wijkblad is verspreid. Maar... gaan wij de 25e jaargang nog beleven? Als ik dat mag meemaken, zullen wij een nummer in kleurendruk maken!

Wat het (be)leven betreft: ons SBG bestuur bestaat voor de helft uit 'Krasse Knarren'. Gelukkig nog redelijk goed gezonde krasse knarren, maar toch... Met z'n drieën zijn wij samen al circa 234 jaar oud. Bij de 25e jaargang dus 250 jaar. Dit rekensommetje mag u best opvatten als een oproep voor de vervulling van vacatures.

Wij zijn niet alleen op zoek naar een nieuwe SBG voorzitter, maar ook Ton Brouwer zoekt nog steeds een opvolger voor de werkgroep Woonomgeving en Milieu.

Het bestuur vergadert maar zo'n 4 à 5 keer per jaar, dus dat kost u maar ca. 10 uur per jaar.

En een stukje schrijven voor ons 'gele krantje'? Dat doet u toch gewoon 'tussen de soep en de aardappelen'...

'Druk, druk, druk' zijn we allemaal, maar hoe zou het toch komen dat er wel vrijwilligers waren toen er nog 48 uur werd gewerkt (ook nog op de zaterdagmorgen) en, na invoering van de vrije zaterdag, werd er nog 45 uur gewerkt (vijf dagen van 9 uur).

Natuurlijk is het mogelijk dat u bijvoorbeeld 60 of 80 uur werkt in uw eigen zaak en dus echt geen tijd kunt vrijmaken voor wat vrijwilligerswerk, maar misschien kent u iemand in uw naaste omgeving die te bescheiden is om zichzelf te melden?

In dat geval ontvang ik graag een tip.

Reinier van den Broek.

van het Bestuur (12-2013)

Kantoorpand Bouvigne 1 (vervolg).

Uit het Eindhovens Dagblad van woensdag 13 november 2013:
Beroep RvS tegen besluit Bouvigne
EINDHOVEN - Ontwikkelaar Stam & De Koning heeft bij de Raad van State beroep ingesteld tegen het besluit van de gemeente om niet mee te werken aan de bouw van een kantorencomplex aan de Bouvigne. Stam & De Koning wil op een braakliggend stuk grond aan de Bouvigne een kantoorgebouw voor eigen gebruik realiseren. Het plan leidde in de buurt tot veel protesten. De gemeente heeft daar gehoor aan gegeven. Wethouder Yasin Torunoglu stelde eerder dit jaar dat het gemeentelijk besluit om niet aan het plan mee te werken 'Raad van State-proof' is.


Reinier van den Broek

 

van het Bestuur (9-2013)

Kantoorpand Bouvigne 1.

Via het Eindhovens Dagblad bent u al een aantal keren geïnformeerd over de plannen van Stam & De Koning met de grond van het vroegere tuincentrum op Bouvigne 1.

In de afgelopen maanden hebben wij regelmatig gesproken met bestuursleden van de wijkverenigingen Hanevoet en Ooievaarsnest en met enkele leden van de gemeenteraad.

Het college van B&W stelt voor aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan niet te wijzigen. Het gevolg hiervan is dat het plan van Stam & De Koning, het bouwen van een kantoorpand van zeven verdiepingen, dan niet kan doorgaan.

Het gevolg? Omwonenden blij en Stam & De Koning boos...Hoe dit gaat aflopen is bij het ter perse gaan nog niet duidelijk.

De commissie Ruimte en Vastgoed van de gemeenteraad vergadert op 27 augustus over dit onderwerp. De beslissing van de voltallige gemeenteraad valt op 3 september.

Reinier vd Broek. 

van het Bestuur (3-2013)

Subsidie (vervolg)

potgeld
In het vorige nummer van ons Informatieblad meldden wij al dat de gemeente Eindhoven de subsidieregeling zou gaan wijzigen.

Tot en met vorig jaar was er een bedrag per woning beschikbaar voor diverse activiteiten. In de nieuwe plannen, ingaande in 2013, was nog niet bekend hoeveel precies per inwoner beschikbaar zou zijn.

Omdat met nadruk werd gesteld dat er geen sprake is van een bezuiniging hebben wij onze subsidieaanvraag gebaseerd op de oude gegevens.

Onze subsidieaanvraag is volledig gehonoreerd. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor een bijdrage als u een buurt- of straatfeest wilt organiseren en daarvoor iets wilt huren, zoals een springkussen of een of ander speeltoestel.

Reinier van den Broek

van het Bestuur (12-2012)

subsidie

Subsidie

De gemeente Eindhoven gaat (alweer!) de subsidieregeling wijzigen.

Tot nu toe was er een bedrag van € 5,-- per woning beschikbaar voor diverse activiteiten. In de nieuwe plannen, ingaande in 2013, zal er een bedrag van € x,xx (zo staat het er echt!) per inwoner beschikbaar zijn. Met nadruk is gesteld dat er geen sprake is van een bezuiniging.

In buurten met meerdere inwoners per woning zal dus meer subsidie beschik­baar komen. Maar in buur­ten waar veel woningen zijn met maar een of twee bewo­ners zal er minder subsidie beschikbaar kunnen zijn. Hoe dit in de praktijk uitpakt voor onze wijk is nog niet helemaal duidelijk op het moment dat ik dit schrijf (half no­vember).

Wel is duidelijk dat er een administratieve vereenvoudiging komt, met minder controles en meer zelf­standigheid en verantwoordelijkheid voor de burgers.

Wordt vervolgd.

Reinier van den Broek

van de Penningmeester

Bent u van mening, dat onze stichting goed werk voor de wijk Genderbeemd verricht, doneer dan a.u.b. een bedrag, om ons werk mogelijk te blijven maken.

Het banknummer van SBG is 15.00.60.416 (Rabobank).

Namens het bestuur en de vrijwilligers van SBG heel hartelijk dank.

Gerrit Knopper - penningmeester SBG.