• speeltuintjesterkenburgc
 • akerendamc
 • pyramide ravensdonk
 • speeltuintjeeimerick1c
 • bomengroepsterkenburgc
 • mlkingstraat1c
 • zuidewijnc
 • bouvigne2c
 • herlaer 2
 • severeinpark4c
 • gender10c
 • herlaer
 • aldendriel1c
 • genderhof 1
 • nijenrodec
 • eimerickc
 • ridderzaal
 • sporthalgenderbeemdc
 • ijzerendriehoekc
 • grasveld ruwenberg 1
 • wickenburg1c
 • Speeltuin Sterkenburg
 • Akerendam
 • Ravensdonk
 • Speeltuin Eimerick
 • Sterkenburg
 • Martin Luther King straat
 • Zuidewijn
 • Bouvigne
 • Herlaer
 • Severeinpark
 • De Gender
 • Herlaer
 • Aldendriel
 • Genderhof
 • Nijenrode
 • Eimerick
 • Ridderzaal
 • Sporthal de Genderbeemd
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Ruwenberg
 • Wickenburg

Aanleg groene golf

P2180934De gemeente is kort geleden begonnen met het vervangen van de verkeerslichten aan de Karel de Grotelaan in de omgeving van het Kastelenplein. De verkeerslichten die worden vervangen zijn bij de Ulenpas, Hoogenweert, Keverberg, Kasteellaan en Tinelstraat. Met uitzondering van de nieuwe verkeerslichten op de Tinelstraat worden deze verkeerslichten voorzien van een groene golf. Tijdens de ombouw zal er mogelijk extra overlast ontstaan omdat de tijdelijke verkeerslichten niet de functionaliteit hebben als de oude en de nieuwe verkeerslichten. Er is begonnen met de verkeerslichten bij de Hoogenweert (sporthal). Vervolgens wordt verder gegaan bij de Keverberg, Ulenpas en dan de Kasteellaan. Als laatste worden de verkeerslichten bij de Tinelstraat vervangen. Pas als alle verkeerslichten zijn vervangen wordt de groene golf geactiveerd. Het hele vervangingstraject duurt tot aan de bouwvakvakantie. Dan hoopt de gemeente met de werkzaamheden klaar te zijn.(Bron: gemeente Eindhoven, sector ORVM) Reinier van den Broek

Te voet naar het Goed

Te voet naar Het Goed?

Een verkeersdeskundige van de gemeente Eindhoven heeft uitgelegd waarom het moeilijk is om als voetganger 'Het Goed' te bereiken. Hier volgt haar verklaring: “Wat betreft de rotonde met de Kasteellaan, daar zit inderdaad geen fiets- of voetgangersoversteek naar 'Het Goed' toe over de Beemdstraat. Het is niet zo, dat we de mensen geen oversteek naar 'Het Goed' gunnen, maar om veiligheidsredenen is er vanaf gezien. Eindhoven sluit aan op de landelijke veilig­heidsrichtlijnen van rotondes. Het verkeer op de Beemdstraat gaat met 2 stroken de rotonde op- en met 2 rijstroken de rotonde af. Vanwege de dubbele rijstroken neemt de kans op ongevallen erg toe. Op de Kasteellaan is sprake van 1 aan- en afvoer van de rotonde. Hier zit dus wel een oversteek.

Lees meer: Te voet naar het Goed