• speeltuintjeeimerick1c
 • eimerickc
 • gender10c
 • grasveld ruwenberg 1
 • wickenburg1c
 • ijzerendriehoekc
 • pyramide ravensdonk
 • zuidewijnc
 • genderhof 1
 • speeltuintjesterkenburgc
 • aldendriel1c
 • mlkingstraat1c
 • herlaer 2
 • nijenrodec
 • bouvigne2c
 • bomengroepsterkenburgc
 • ridderzaal
 • herlaer
 • severeinpark4c
 • akerendamc
 • sporthalgenderbeemdc
 • Speeltuin Eimerick
 • Eimerick
 • De Gender
 • Ruwenberg
 • Wickenburg
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Ravensdonk
 • Zuidewijn
 • Genderhof
 • Speeltuin Sterkenburg
 • Aldendriel
 • Martin Luther King straat
 • Herlaer
 • Nijenrode
 • Bouvigne
 • Sterkenburg
 • Ridderzaal
 • Herlaer
 • Severeinpark
 • Akerendam
 • Sporthal de Genderbeemd

Fietsoversteek Meerenakkerweg/Kasteellaan

Fietsoversteek bij de rotonde
Meerenakkerweg/Kasteellaan/Beemdstraat

Het probleem

kaartjerotondeFietsers of scooters die onverwacht opduiken op een oversteekplaats. Ze vormen maar al te vaak een plotseling gevaar. Automobilisten zien ze vaak te laat door diverse oorzaken.
De snelheidsverschillen op zo'n fietspad worden echter alsmaar hoger, mede door de groeiende populariteit van elektrische fietsen. Vergrijzing zorgt bovendien voor meer oudere fietsers op de weg. Zij reageren minder alert en lopen bij een ongeval eerder botbreuken en ernstige verwondingen op. De fietser zelf is zich vaak niet bewust van zijn of haar eigen kwetsbaarheid.

De oplossing

De firma Heijmans uit Rosmalen heeft een intelligent systeem ontwikkeld om automobilisten te waarschuwen voor naderende (brom)fietsers: de 'BikeScout'.
Dit systeem volgt continu de snelheid en afstand van naderende fietsers. Met die informatie berekent het systeem de aankomsttijd en waarschuwt de automobilist voor de naderende fietser(s). Dat waarschuwen gebeurt via LED-indicatie in het wegdek.

In de eerste maanden van 2016 zal een 'BikeScout' signaleringssysteem worden aangelegd bij de fietsoversteek van de Kasteellaan. 

'foto1BikeScout' volgt de snelheid en afstand van naderende fietsers

Zo werkt de 'BikeScout'

'BikeScout' maakt gebruik van radartechnologie die reeds wordt toegepast in de auto-industrie om andere weggebruikers te signaleren. De radar meet continu de veranderende positie van individuele weggebruikers en analyseert deze gegevens tot wel 50 meter van te voren. Door rekening te houden met de snelheid van het naderend object (fietser, e-bike of scooter), waarschuwt 'BikeScout' de automobilist op tijd.

foto2Knipperende LED's in de weg waarschuwen de automobilist

(De tekst hierboven is een bewerking van www.heijmans.nl/bikescout)

Aanleg groene golf

P2180934De gemeente is kort geleden begonnen met het vervangen van de verkeerslichten aan de Karel de Grotelaan in de omgeving van het Kastelenplein. De verkeerslichten die worden vervangen zijn bij de Ulenpas, Hoogenweert, Keverberg, Kasteellaan en Tinelstraat. Met uitzondering van de nieuwe verkeerslichten op de Tinelstraat worden deze verkeerslichten voorzien van een groene golf. Tijdens de ombouw zal er mogelijk extra overlast ontstaan omdat de tijdelijke verkeerslichten niet de functionaliteit hebben als de oude en de nieuwe verkeerslichten. Er is begonnen met de verkeerslichten bij de Hoogenweert (sporthal). Vervolgens wordt verder gegaan bij de Keverberg, Ulenpas en dan de Kasteellaan. Als laatste worden de verkeerslichten bij de Tinelstraat vervangen. Pas als alle verkeerslichten zijn vervangen wordt de groene golf geactiveerd. Het hele vervangingstraject duurt tot aan de bouwvakvakantie. Dan hoopt de gemeente met de werkzaamheden klaar te zijn.(Bron: gemeente Eindhoven, sector ORVM) Reinier van den Broek

Te voet naar het Goed

Te voet naar Het Goed?

Een verkeersdeskundige van de gemeente Eindhoven heeft uitgelegd waarom het moeilijk is om als voetganger 'Het Goed' te bereiken. Hier volgt haar verklaring: “Wat betreft de rotonde met de Kasteellaan, daar zit inderdaad geen fiets- of voetgangersoversteek naar 'Het Goed' toe over de Beemdstraat. Het is niet zo, dat we de mensen geen oversteek naar 'Het Goed' gunnen, maar om veiligheidsredenen is er vanaf gezien. Eindhoven sluit aan op de landelijke veilig­heidsrichtlijnen van rotondes. Het verkeer op de Beemdstraat gaat met 2 stroken de rotonde op- en met 2 rijstroken de rotonde af. Vanwege de dubbele rijstroken neemt de kans op ongevallen erg toe. Op de Kasteellaan is sprake van 1 aan- en afvoer van de rotonde. Hier zit dus wel een oversteek.

Lees meer: Te voet naar het Goed