• speeltuintjeeimerick1c
 • akerendamc
 • aldendriel1c
 • eimerickc
 • ridderzaal
 • zuidewijnc
 • gender10c
 • bouvigne2c
 • genderhof 1
 • pyramide ravensdonk
 • severeinpark4c
 • herlaer 2
 • ijzerendriehoekc
 • grasveld ruwenberg 1
 • sporthalgenderbeemdc
 • herlaer
 • speeltuintjesterkenburgc
 • mlkingstraat1c
 • wickenburg1c
 • bomengroepsterkenburgc
 • nijenrodec
 • Speeltuin Eimerick
 • Akerendam
 • Aldendriel
 • Eimerick
 • Ridderzaal
 • Zuidewijn
 • De Gender
 • Bouvigne
 • Genderhof
 • Ravensdonk
 • Severeinpark
 • Herlaer
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Ruwenberg
 • Sporthal de Genderbeemd
 • Herlaer
 • Speeltuin Sterkenburg
 • Martin Luther King straat
 • Wickenburg
 • Sterkenburg
 • Nijenrode

Fietsoversteek Meerenakkerweg/Kasteellaan

Fietsoversteek bij de rotonde
Meerenakkerweg/Kasteellaan/Beemdstraat

Het probleem

kaartjerotondeFietsers of scooters die onverwacht opduiken op een oversteekplaats. Ze vormen maar al te vaak een plotseling gevaar. Automobilisten zien ze vaak te laat door diverse oorzaken.
De snelheidsverschillen op zo'n fietspad worden echter alsmaar hoger, mede door de groeiende populariteit van elektrische fietsen. Vergrijzing zorgt bovendien voor meer oudere fietsers op de weg. Zij reageren minder alert en lopen bij een ongeval eerder botbreuken en ernstige verwondingen op. De fietser zelf is zich vaak niet bewust van zijn of haar eigen kwetsbaarheid.

De oplossing

De firma Heijmans uit Rosmalen heeft een intelligent systeem ontwikkeld om automobilisten te waarschuwen voor naderende (brom)fietsers: de 'BikeScout'.
Dit systeem volgt continu de snelheid en afstand van naderende fietsers. Met die informatie berekent het systeem de aankomsttijd en waarschuwt de automobilist voor de naderende fietser(s). Dat waarschuwen gebeurt via LED-indicatie in het wegdek.

In de eerste maanden van 2016 zal een 'BikeScout' signaleringssysteem worden aangelegd bij de fietsoversteek van de Kasteellaan. 

'foto1BikeScout' volgt de snelheid en afstand van naderende fietsers

Zo werkt de 'BikeScout'

'BikeScout' maakt gebruik van radartechnologie die reeds wordt toegepast in de auto-industrie om andere weggebruikers te signaleren. De radar meet continu de veranderende positie van individuele weggebruikers en analyseert deze gegevens tot wel 50 meter van te voren. Door rekening te houden met de snelheid van het naderend object (fietser, e-bike of scooter), waarschuwt 'BikeScout' de automobilist op tijd.

foto2Knipperende LED's in de weg waarschuwen de automobilist

(De tekst hierboven is een bewerking van www.heijmans.nl/bikescout)