• gender10c
 • herlaer
 • akerendamc
 • severeinpark4c
 • bouvigne2c
 • pyramide ravensdonk
 • bomengroepsterkenburgc
 • nijenrodec
 • eimerickc
 • grasveld ruwenberg 1
 • mlkingstraat1c
 • zuidewijnc
 • ijzerendriehoekc
 • genderhof 1
 • speeltuintjesterkenburgc
 • ridderzaal
 • wickenburg1c
 • herlaer 2
 • sporthalgenderbeemdc
 • aldendriel1c
 • speeltuintjeeimerick1c
 • De Gender
 • Herlaer
 • Akerendam
 • Severeinpark
 • Bouvigne
 • Ravensdonk
 • Sterkenburg
 • Nijenrode
 • Eimerick
 • Ruwenberg
 • Martin Luther King straat
 • Zuidewijn
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Genderhof
 • Speeltuin Sterkenburg
 • Ridderzaal
 • Wickenburg
 • Herlaer
 • Sporthal de Genderbeemd
 • Aldendriel
 • Speeltuin Eimerick

Voortgang project "Skaeve Huse" 3

Een update van het Skaeve Huse project.

Ondertussen is het bestemmingsplan voor de Skaeve Huse door de raad vastgesteld en in werking na een uitspraak van de Raad van State, zoals in de vorige editie van de wijkkrant vermeld. Daarop is een bouwvergunning aan woningcorporatie Trudo afgegeven.

Inrichtingsplan

 • Voor het nu nog dicht beboste gebied is een ontwerp gemaakt dat ruimte biedt aan twaalf woningen en één beheerdersunit. De beheerdersunit ziet er van buiten hetzelfde uit als de woningen en komt vlakbij de toegang te staan. Vanuit de beheerdersunit is er direct zicht op alle woningen.
 • Voor de bouw van de woningen moeten 186 bomen worden gekapt. De beste en grootste bomen blijven staan. De woningen worden daar als het ware tussenin gepast, waardoor het geheel een groen karakter krijgt. Hierdoor krijgt het Skaeve Huse gebied een soort Center Parcs uitstraling volgens de gemeente. Naast het terrein worden nieuwe bomen en groen gezet als compensatie voor de te kappen bomen.
 • Er komt één toegang, zodat vanuit de beheerdersunit altijd zicht is op wie het terrein opkomen en afgaan. Parkeren door bezoekers kan buiten de slagboom bij de beheerdersunit.
 • Het hele terrein wordt omringd door een sloot. Samen met dichte begroeiing vormt die sloot de fysieke afscheiding van de Skaeve Huse-locatie.
 • Het terrein is vrij nat. Het wordt niet helemaal opgehoogd, maar de woningen worden op kleine verhogingen/terpjes gebouwd. Daardoor kunnen de te behouden bomen overleven en staan de woningen toch droog. Het regenwater wordt door molgoten afgevoerd naar de sloot om het terrein, waardoor die zo veel mogelijk vol met water staat.
 • Het pad op het terrein en de paadjes naar de woningen worden hal verhard, zodat ook daar het water op een natuurlijke manier wegstroomt.
 • Op het terrein komt de nodige verlichting en bij de toegang wordt een beveiligingscamera geplaatst.
 • In het plan zijn twaalf kleine, maar volwaardige woningen opgenomen; geen containers of semipermanente units. Aan de buitenzijde worden frisse kleuraccenten aangebracht.
 • De woningen hebben een vloeroppervlakte van 35 vierkante meter en bestaan uit een hal, woon-/eetkamer, slaapkamer, badkamer en een kleine berging. Buiten krijgen de woningen een klein terras.

Hieronder een afbeelding van het inrichtingsplan, met de Skaeve Huse en de beheerdersunit in rood, het groen en de slootSKAEVEHUSEUITSNEDE

Naar verwachting start de bouw van de eerste Skaeve Huse in januari 2016.

Alle informatie over Skaeve Huse vindt u op: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Skaeve-Huse-bij-Croy.htm

Voortgang project "Skaeve Huse" 2

Werkzaamheden van start op locatie Skaeve Huse Croy

Groenaannemer Weijtmans BV gaat in de week van maandag 12 oktober 186 bomen rooien op het terrein aan Croy waar twaalf Skaeve Huse en een beheerdersunit komen. De werkzaamheden duren enkele dagen. Zeven grote bomen blijven gespaard en staan centraal in het inrichtingsplan voor de locatie. Voor de gekapte bomen komt nieuwe aanplant terug op het terrein en direct ernaast.

Inrichtingsplan

Behalve het rooien van de bomen legt de aannemer de komende tijd ook terpen aan waarop de Skaeve Huse worden gebouwd. Zo staan de wooneenheden straks op droge verhogingen terwijl de bomen goed kunnen overleven in de natte ondergrond. Rondom de locatie wordt de komende weken ook een sloot gegraven, waarin overtollig regenwater wordt afgevoerd. In combinatie met dichte begroeiing vormt deze sloot een natuurlijke afscheiding.

Hieronder een afbeelding van het inrichtingsplan, met de Skaeve Huse en de beheerdersunit in rood, het groen en de sloot.

SH-plan-LOWRES

Vergunningen

Voor het rooien van de 186 bomen is een kapvergunning afgegeven. Ondertussen is het bestemmingsplan voor de Skaeve Huse door de raad vastgesteld en in werking na een uitspraak van de Raad van State. Daarop is een bouwvergunning aan woningcorporatie Trudo afgegeven. Naar verwachting start de bouw van de eerste Skaeve Huse in januari 2016.

Alle informatie over Skaeve Huse vindt u op: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Skaeve-Huse-bij-Croy.htm

 

Woonomgeving september 2015

Skaeve Huse

Op 7 augustus jl. stond een artikel in het Eindhovens Dagblad met de titel ‘Voorlopig groen licht Skaeve Huse in Eindhoven.

De bezwaren van bedrijven op Croy in Eindhoven tegen de bouw van de twaalf aangepaste woningen zijn voorlopig verworpen. Ondernemerskontakt De Hurk kreeg ongelijk van de Raad van State. De Raad van State vindt dat de Gemeente Eindhoven een goede afweging heeft gemaakt. De woningen kunnen toegelaten worden op een bedrijventerrein en de Gemeente belooft de overlast te beperken. Er is ook al een vergunning verleend voor het kappen van 186 bomen op het terrein voor Skaeve Huse. Echter, het is nog niet duidelijk of er nu ook direct wordt gestart door woningcorporatie Trudo met de bouw van de woningen en de beheerdersruimte.

Er dient nog wel de bodemprocedure vanwege de bezwaren tegen het bestemmingsplan Skaeve Huse. De verenigde ondernemers verzetten zich fel omdat ze veel overlast en onveiligheid vrezen. Potentiële huurders zouden worden afgeschrikt en bestaande bedrijven beperkt in hun mogelijkheden.

Wijkschouw

Zoals aangekondigd in de vorige editie van onze wijkkrant, zou ik de bevindingen van onze wijkschouw met u delen. De wijkschouw is gelopen op 19 mei jl. het betreft het park tussen Sterkenburg, Aldendriel en Nijenrode; Eimerick; een deel van de Sterkenburg en Wickenburg.
De bevindingen:

 • Regenplassen in het park
  Bij een regenbui ontstaat er op enkele plekken al snel plasvorming, welke de doorgang belemmert. Deze plekken dienen te worden geëgaliseerd.
 • Voetbalmuur in het park
  De graffiti op de voetbalmuur is aangetast door het weer en gaat een renovatiebeurt krijgen.
 • Speeltuin in het park
  >Er is in de groenvoorziening aan de Sterkenburg-zijde van de speeltuin een ‘illegaal’ fiets– en wandelpad ontstaan. Naast het onooglijk gezicht is belangrijker dat dit ook gevaarlijke situaties kan opleveren.
 • Hondenpoep
  In het park is langs het paadje van de speeltuin dat schuin richting de Aldendriel loopt bijzonder veel hondenpoep geobserveerd. Gelukkig houden de meeste hondenbezitters uit onze wijk zich aan de uitlaatregels. Volledigheidshalve toch nog eens hieronder de spelregels opgesteld door de gemeente Eindhoven:
  Honden geven veel plezier, maar soms ook overlast. Daarom gelden in Eindhoven de volgende regels:
  1. U ruimt hondenpoep overal op. (Dus ook op de hondenlosloopterreinen).
  2. U lijnt de hond altijd aan. (Met uitzondering van de hondenlosloopterreinen)
  3. U neemt altijd een afvalzakje mee om de hondenpoep op te ruimen

  Medewerkers van Stadstoezicht en de politie handhaven de regels die gelden voor hondenbezitters.

  Boetes:

  • Geen opruimmiddelen: € 90,-
  • Niet aanlijnen: € 90,-
  • Niet aanlijnen op kinderspeelplaats, bij een zandbak of speelweide: € 140,-
  • Niet opruimen van hondenpoep: € 140,-
  Heeft u overlast van honden, neem dan contact op met de gemeente via www.eindhoven.nl/buitenbeter. Wij registeren de meldingen en signalen en bepalen samen met Stadstoezicht in welke gebieden extra intensief gehandhaafd wordt op het voorkomen van hondenoverlast.

De bevindingen uit deze wijkschouw zijn besproken met de gebiedscoördinator van de Genderbeemd en deze zet de benodigde acties uit binnen de relevante afdelingen van de Gemeente Eindhoven. De SBG zal dit monitoren. Mocht u ook bevindingen hebben dan nodig ik u van harte uit om deze kenbaar te maken bij ons. De volgende wijkschouw zal plaatsvinden in november van dit jaar.

Bouvigne 1

Sinds 2007 praten Eindhoven en vastgoed- en bouwbedrijf Stam en De Koning (SDK) al over een nieuw kantoor met een showroom (voor woningen). Dat moet komen tussen Karel de Grotelaan en Meerveldhovenseweg, aan de Bouvigne, op de oude locatie van een tuincentrum. Dat leidde eind 2012 tot een bestemmingsplan, maar B en W stelden aan de raad voor het toch niet aan te nemen. Door de crisis nam de leegstand in kantoren spectaculaire vormen aan, niet de tijd om de bouw van een nieuw kantoor toe te staan. Tot woede van SDK: het bedrijf wees op de oude afspraken: de gemeente zou meewerken en het terrein was ook opgenomen op de lijst waar nog wel gebouwd mocht worden. De Raad van State stelde het bedrijf in het gelijk. En dus toog de gemeente weer aan de slag. Met het nieuwe plan als resultaat. De gemeenteraad behandelt het na de zomer. Stam en De Koning mag nu toch een nieuw kantoor bouwen aan de Bouvigne in Eindhoven. Het college van B en W keert terug op zijn schreden en is nu wel bereid om het bestemmingsplan aan te passen daarvoor. Het college erkent dat er volop leegstand is in de stad. Maar de afspraken lagen er, het plan voldoet aan de gemeentelijke uitzonderingsregels voor kantorenbouw en de wensen van Stam en De Koning zijn lastig te realiseren in bestaande panden. Bezwaren van omwonenden, die bang zijn voor verkeersdrukte en parkeeroverlast, worden terzijde geschoven.

Wijkcentrum ’t Slot

Het wijkcentrum kent een Programmaraad en deze wordt gevormd door vrijwilligers uit de wijken Hanevoet, Ooievaarsnest, Genderbeemd samen met de vertegenwoordiger van de facilitair beheerder (Lumens). De Programmaraad is verantwoordelijk voor de programmering en ontwikkeling van buurtgerichte evenementen (losse activiteiten, niet gebonden aan een club, vereniging of stichting.) Dit met als doel om het algemene nut van het wijkcentrum voor een zo groot mogelijk publiek van de drie wijken toegankelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn: Kunst uit de Wijk!, Nieuwjaarsconcert, Repaircafe, Open Dag etc. Zo heeft recent de Open Dag plaatsgevonden (d.d. zondag 23 augustus) waar de verschillende verenigingen zich presenteerden. Dit was een mooie gelegenheid voor het wijkcentrum om haar maatschappelijk belang voor de buurt te tonen. In dat kader voert de Gemeente Eindhoven momenteel een onderzoek Maatschappelijk Vastgoed uit met als doel de omvang van haar vastgoedportefeuille te verkleinen. Hierbij wordt gekeken of bepaalde activiteiten van het bestaande maatschappelijke vastgoed elders kan worden ondergebracht. Wijkcentrum ’t Slot behoort ook tot de Maatschappelijke Vastgoed portefeuille. De uitslag van het onderzoek hoeft niet noodzakelijk een conclusie te zijn (bv. sluiting van het wijkcentrum), er kan ook een nieuwe onderzoeksvraag zijn. De verwachting is dat er in september duidelijkheid wordt verschaft door de gemeente.

Uit de Wijk…

Deze rubriek bevat meldingen van medebewoners in de Genderbeemd.

 • Klus-afvalwater in straatput
  Het is al eens eerder genoemd in dit blad en het wordt nog steeds gesignaleerd: er zijn klussers(ook bedrijven) die het afval van tegelwerken, stucwerk etc. zonder pardon in de straatput deponeren, die echter niet meer op de waterzuivering maar op de Gender aangesloten is. Als de auto niet meer (met shampoo) gewassen mag worden en het balkon niet geschrobd met chloor of zeep, dan mag dit afval zeker niet in de straatput. Dus mocht u een (klus)bedrijf inhuren, zie er op toe dat deze op professionele wijze omgaat met het verwijderen van afval.
 • Gebrekkig onderhoud groenvoorziening
  Tijdens de gelopen wijkschouw in mei jl. waren wij nog te spreken over het onderhoud van de groenvoorziening. Echter, in augustus zijn er enkele klachten binnengekomen over gebrekkig onderhoud met als gevolg slecht zicht op enkele kruispunten en oversteekplaatsen. Hiervan is melding gemaakt bij de gebiedscoördinator.

Dode Gender?!

De kwaliteit van het water in de Gender lijkt niet in orde. Er zit totaal geen leven meer in! Voorgaande jaren zwommen er vissen en groeiden er algen. Nu helemaal niets meer… Ook is er een boom langs de kant die al zover scheef is gezakt dat hij met zijn takken in het water hangt en al het vuil tegen houdt. Volgens de beheerder van het Waterschap valt dit onder de verantwoording van de gemeente. Het Waterschap is alleen verantwoordelijk voor het water. De planning is dat de Gender in september uitgebaggerd gaat worden.

BuurtThermometer

Het gaat beter met de stad. Stedelijk gezien is de buurthermometer in 2014 gestegen van 100,2 naar 106,6 ten opzichte van 2013. We zien dat op alle terreinen. Bij meer dan de helft van de buurten is de buurthermometerindex gestegen, bij een aantal andere is echter een daling te zien. De Buurtthermometer is een instrument waarmee je in één oogopslag een totaalbeeld krijgt van sociale, economische, ruimtelijke en veiligheidsaspecten van een gebied. Dat kan een buurt zijn, een wijk, maar ook de stad als geheel. Op die manier kun je ontwikkelingen in Eindhovense buurten en wijken nauwlettend volgen.Een druk op de knop en je ziet hoe jouw buurt ervoor staat. Hoe staat het bijvoorbeeld met de gezondheid van bewoners? Zijn er veel werkzoekenden? Hoe beleven inwoners de veiligheid in hun buurt? Hoe staat het met de kwaliteit van buurtvoorzieningen? Het is een kleine greep uit de gegevens van de Buurtthermometer. De gemeente gebruikt de Buurtthermometer ook voor het aanwijzen van actiegebieden en bij het opstellen van buurtcontracten. De buurtthermometer is een samenvoeging van cijfers uit meerdere bronnen, zoals de jaarlijkse inwonersenquête van de gemeente Eindhoven, de landelijke veiligheidsmonitor, de registratie van aangiftes door de politie en het aantal werklozen van het UWV. Deze cijfers worden op een overzichtelijke en samenhangende manier aangeboden, zodat vergelijking met andere periodes en andere buurten mogelijk is. De buurthermometer is te vinden op: http://www.buurtthermometer.nl. Wie wat verder de cijfers in wil duiken kan http://www.eindhoven.buurtmonitor.nl raadplegen.

Door het riool of niet ? En wat dan wel ?

Afval

Niet doen

Doen

Waarom

Vet, (vloeibaar) frituur, olie

Door de gootsteen of het toilet spoelen

Teruggieten in de verpakking en in de afvalbak. Gestold in de afvalbak

Het riool kan verstopt raken en extra kosten zuivering

Etensresten zoals koffieprut, kippenbotjes etc.

Door de gootsteen of het toilet spoelen

In de GFT-bak

Het riool kan verstopt raken en extra kosten zuivering

Vast afval zoals schoon­maakdoekjes (ook wegwerp!), kattenbakkorrels etc.

Door het toilet spoelen

Scheiden volgens gemeentelijke regels en deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak

Rioolverstopping, vastlopen pompen, niet afbreekbaar

Maandverband, tampons, billen­doekjes, condooms, luiers etc.

Door het toilet spoelen

In de afvalbak (naast het toilet)

Rioolverstopping, vastlopen pompen, niet afbreekbaar

Oude medicijnen

Door de gootsteen of het toilet spoelen

Inleveren bij de apotheek of als chemisch afval (kca)

Verontreiniging oppervlakte­water, verstoring zuivering

Verf (ook waterverdunbare)

Door de gootsteen of het toilet spoelen

Resten inleveren als chemisch afval (kca)

Ontploffingsgevaar, veront­reiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering

Spoelwater en reiniger van verfkwasten

Door de gootsteen, het toilet of de straatput spoelen

Opvangen en inleveren als chemisch afval, kwasten afge­sloten met een beetje water of oplosmiddel bewaren

Ontploffingsgevaar, veront­reiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering

Chemicaliën zoals terpentine, lampolie, petroleum, insecticiden etc.

Door de gootsteen of het toilet spoelen

Inleveren als chemisch afval (kca)

Ontploffingsgevaar, veront­reiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering

Cement, gipsresten en ander afval na klussen

Door de gootsteen of de straatput spoelen

Laten drogen en gescheiden in­leveren

Rioolverstopping en vervuiling grond en oppervlaktewater

Autowaswater

Koelvloeistof/olie op straat of in de put laten lopen. Auto wassen met slecht afbreekbare zeep

Autowassen op autowasplaats of in wasserette

Verontreiniging en vervuiling grond en oppervlaktewater

Vuil van stoep en terras

Agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken, bijvoorbeeld chloor

Opvegen en in de afvalbak

Via droge reiniging wordt alle vuil afgevoerd, schoonmaak­middelen en vuil komen in water en riool

Onkruid in voegen

Chemische bestrijding

Met de hand verwijderen, weg­branden of -borstelen of be­strijden met milieuvriendelijke middelen (organische vetzuren)

Chemische bestrijdingsmiddelen verdwij­nen in de bodem en het wa­ter. Ze zijn schadelijk voor mens, plant en dier. 

 Bron: www.riool.info

Dennis Lassouw

Voortgang project "Skaeve Huse"

De voorbereidingen voor het project "Skaeve Huse" aan de Croy [naast de oprit van de N2, vlak tegenover onze wijk] zijn nu in de fase gekomen dat het bestemmingsplan ter inzage ligt. De gemeente heeft hierover al een link naar de website gepubliceerd, maar er is veel meer informatie over dit project te vinden als u deze link volgt: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Bestemmingsplan-voor-Skaeve-Huse-ter-inzage.htm

Samen met de coördinatoren van buurtpreventie in de beide andere wijken en o.a. politie, een vertegenwoordiger van de winkeliers Kastelenplein en enkele individuele wijkbewoners is er ook een beheerplan opgesteld. Door deze inbreng is dit plan geschreven in 'gewoon' Nederlands [dat was toch wel even wennen voor de ambtenaren] en is rekening gehouden met wensen uit de wijk. Ook dit beheerplan is via bovenstaande link te lezen/downloaden en ik raad u aan dit zeker ook te doen, het zal u waarschijnlijk meer informatie over het project geven dan het nogal ambtelijke bestemmingsplan.