• severeinpark4c
 • ridderzaal
 • mlkingstraat1c
 • bomengroepsterkenburgc
 • pyramide ravensdonk
 • ijzerendriehoekc
 • genderhof 1
 • zuidewijnc
 • herlaer
 • akerendamc
 • grasveld ruwenberg 1
 • speeltuintjeeimerick1c
 • nijenrodec
 • speeltuintjesterkenburgc
 • sporthalgenderbeemdc
 • gender10c
 • herlaer 2
 • wickenburg1c
 • eimerickc
 • aldendriel1c
 • bouvigne2c
 • Severeinpark
 • Ridderzaal
 • Martin Luther King straat
 • Sterkenburg
 • Ravensdonk
 • IJzeren driehoek, "Swing", Arie Berkulin, 1977
 • Genderhof
 • Zuidewijn
 • Herlaer
 • Akerendam
 • Ruwenberg
 • Speeltuin Eimerick
 • Nijenrode
 • Speeltuin Sterkenburg
 • Sporthal de Genderbeemd
 • De Gender
 • Herlaer
 • Wickenburg
 • Eimerick
 • Aldendriel
 • Bouvigne

Voortgang project "Skaeve Huse" 3

Een update van het Skaeve Huse project.

Ondertussen is het bestemmingsplan voor de Skaeve Huse door de raad vastgesteld en in werking na een uitspraak van de Raad van State, zoals in de vorige editie van de wijkkrant vermeld. Daarop is een bouwvergunning aan woningcorporatie Trudo afgegeven.

Inrichtingsplan

 • Voor het nu nog dicht beboste gebied is een ontwerp gemaakt dat ruimte biedt aan twaalf woningen en één beheerdersunit. De beheerdersunit ziet er van buiten hetzelfde uit als de woningen en komt vlakbij de toegang te staan. Vanuit de beheerdersunit is er direct zicht op alle woningen.
 • Voor de bouw van de woningen moeten 186 bomen worden gekapt. De beste en grootste bomen blijven staan. De woningen worden daar als het ware tussenin gepast, waardoor het geheel een groen karakter krijgt. Hierdoor krijgt het Skaeve Huse gebied een soort Center Parcs uitstraling volgens de gemeente. Naast het terrein worden nieuwe bomen en groen gezet als compensatie voor de te kappen bomen.
 • Er komt één toegang, zodat vanuit de beheerdersunit altijd zicht is op wie het terrein opkomen en afgaan. Parkeren door bezoekers kan buiten de slagboom bij de beheerdersunit.
 • Het hele terrein wordt omringd door een sloot. Samen met dichte begroeiing vormt die sloot de fysieke afscheiding van de Skaeve Huse-locatie.
 • Het terrein is vrij nat. Het wordt niet helemaal opgehoogd, maar de woningen worden op kleine verhogingen/terpjes gebouwd. Daardoor kunnen de te behouden bomen overleven en staan de woningen toch droog. Het regenwater wordt door molgoten afgevoerd naar de sloot om het terrein, waardoor die zo veel mogelijk vol met water staat.
 • Het pad op het terrein en de paadjes naar de woningen worden hal verhard, zodat ook daar het water op een natuurlijke manier wegstroomt.
 • Op het terrein komt de nodige verlichting en bij de toegang wordt een beveiligingscamera geplaatst.
 • In het plan zijn twaalf kleine, maar volwaardige woningen opgenomen; geen containers of semipermanente units. Aan de buitenzijde worden frisse kleuraccenten aangebracht.
 • De woningen hebben een vloeroppervlakte van 35 vierkante meter en bestaan uit een hal, woon-/eetkamer, slaapkamer, badkamer en een kleine berging. Buiten krijgen de woningen een klein terras.

Hieronder een afbeelding van het inrichtingsplan, met de Skaeve Huse en de beheerdersunit in rood, het groen en de slootSKAEVEHUSEUITSNEDE

Naar verwachting start de bouw van de eerste Skaeve Huse in januari 2016.

Alle informatie over Skaeve Huse vindt u op: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Skaeve-Huse-bij-Croy.htm

Voortgang project "Skaeve Huse" 2

Werkzaamheden van start op locatie Skaeve Huse Croy

Groenaannemer Weijtmans BV gaat in de week van maandag 12 oktober 186 bomen rooien op het terrein aan Croy waar twaalf Skaeve Huse en een beheerdersunit komen. De werkzaamheden duren enkele dagen. Zeven grote bomen blijven gespaard en staan centraal in het inrichtingsplan voor de locatie. Voor de gekapte bomen komt nieuwe aanplant terug op het terrein en direct ernaast.

Inrichtingsplan

Behalve het rooien van de bomen legt de aannemer de komende tijd ook terpen aan waarop de Skaeve Huse worden gebouwd. Zo staan de wooneenheden straks op droge verhogingen terwijl de bomen goed kunnen overleven in de natte ondergrond. Rondom de locatie wordt de komende weken ook een sloot gegraven, waarin overtollig regenwater wordt afgevoerd. In combinatie met dichte begroeiing vormt deze sloot een natuurlijke afscheiding.

Hieronder een afbeelding van het inrichtingsplan, met de Skaeve Huse en de beheerdersunit in rood, het groen en de sloot.

SH-plan-LOWRES

Vergunningen

Voor het rooien van de 186 bomen is een kapvergunning afgegeven. Ondertussen is het bestemmingsplan voor de Skaeve Huse door de raad vastgesteld en in werking na een uitspraak van de Raad van State. Daarop is een bouwvergunning aan woningcorporatie Trudo afgegeven. Naar verwachting start de bouw van de eerste Skaeve Huse in januari 2016.

Alle informatie over Skaeve Huse vindt u op: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Skaeve-Huse-bij-Croy.htm

 

Voortgang project "Skaeve Huse"

De voorbereidingen voor het project "Skaeve Huse" aan de Croy [naast de oprit van de N2, vlak tegenover onze wijk] zijn nu in de fase gekomen dat het bestemmingsplan ter inzage ligt. De gemeente heeft hierover al een link naar de website gepubliceerd, maar er is veel meer informatie over dit project te vinden als u deze link volgt: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Bestemmingsplan-voor-Skaeve-Huse-ter-inzage.htm

Samen met de coördinatoren van buurtpreventie in de beide andere wijken en o.a. politie, een vertegenwoordiger van de winkeliers Kastelenplein en enkele individuele wijkbewoners is er ook een beheerplan opgesteld. Door deze inbreng is dit plan geschreven in 'gewoon' Nederlands [dat was toch wel even wennen voor de ambtenaren] en is rekening gehouden met wensen uit de wijk. Ook dit beheerplan is via bovenstaande link te lezen/downloaden en ik raad u aan dit zeker ook te doen, het zal u waarschijnlijk meer informatie over het project geven dan het nogal ambtelijke bestemmingsplan.