Ontwikkelingen Kastelenplein

Minstens 800 woningen gaan er de komende jaren, stap voor stap, ontwikkeld en gebouwd worden op het Kastelenplein, door particulieren en corporaties. Vooral bedoeld voor ouderen die zo kunnen doorstromen vanuit de omliggende buurten en voor kenniswerkers, studenten en starters, alhoewel die laatste groep nog tot aanvullende vragen leidde in de gemeenteraad. Overigens is de gemeenteraad unaniem positief over het plan om het Kastelenplein aan te gaan pakken. Met het opknappen van het winkelcentrum, het groen kwalitatief te verbeteren en een bibliotheek en school toe te voegen, zal dit gebied een positieve impuls gaan krijgen. Een mooie ontwikkeling in onze wijk!

Daarnaast is de wijze waarop het allemaal vorm moet krijgen nog volop in discussie. Autovrij of autoluw, de hoogte en compactheid van de nieuwbouw, een veiliger fietstunnel, de wegen rondom het Kastelenplein verdiept aanleggen?

Er zijn inmiddels al diverse stukken en interviews aan gewijd (van recent naar eerder):

De fietsersbond heeft, vanuit het gezichtspunt van de fietser, ook gekeken naar de situatie, met name w.b. het tunneltje. Lees het stukje uit Ventiel nr 188, maart 2023 hierover op onze site of in het hele blad.

 

Interview door studio040/studiostadhuis van 14 maart 2023, waarin ook onze voorzitter aan het woord komt

 interview door studio040 van 16 februari 2023 waarin ook raadsleden aan het woord komen:

En in juni 2021 (!!) was er ook al duidelijk dat er iets moest gebeuren: in een artikel van studio040 kunt u ook onderstaand interview met bewoners en winkeliers vinden: