Wim Kemps

Sinds 1987 woonachtig in onze wijk met veel plezier. Al geruime tijd gezien dat het bestuur uit aan het kijken was naar een nieuwe voorzitter. Na vele vrijwilligers rollen gespeeld te hebben, vaak als voorzitter, bij Basco, GVAC, Metzpoint, Bridgeclub, Bridge district en PVGE had ik weer ruimte in mijn agenda gekregen en mij onmiddellijk beschikbaar gesteld om de voorzittersrol op me te nemen. Dit doe ik graag om mijn steentje bij te dragen aan het welbevinden van onze bewoners.

Wat dat precies betekent zullen we moeten ervaren. Samen moeten we daar in slagen maar dat kan alleen als onze bewoners laten weten wat er wordt verwacht.