• Nijenrode

  Nijenrode

 • Gender 6

  Gender 6

 • Akerendam

  Akerendam

 • speeltuintje Eimerick 2

  speeltuintje Eimerick 2

 • speeltuintje Sterkenburg

  speeltuintje Sterkenburg

 • Sporthal Genderbeemd

  Sporthal Genderbeemd

 • Gender 2

  Gender 2

 • plattegrond Genderbeemd

  plattegrond Genderbeemd

 • speeltuintje Eimerick 1

  speeltuintje Eimerick 1

 • Gender 3

  Gender 3

 • speeltuintje ML Kingstraat

  speeltuintje ML Kingstraat

 • spin speeltuin Ravensdonk

  spin speeltuin Ravensdonk

 • Severeinpark

  Severeinpark

 • Aldendriel

  Aldendriel

 • Herlaer 2

  Herlaer 2

 • Bouvigne

  Bouvigne

 • Eimerick

  Eimerick

 • Groeneveld-Akerendam

  Groeneveld-Akerendam

 • bomengroep Sterkenburg

  bomengroep Sterkenburg

 • Wickenburg 2

  Wickenburg 2

 • moeras langs Poot van Metz

  moeras langs Poot van Metz

 • Stapelen

  Stapelen

 • Wickenburg 1

  Wickenburg 1

 • Gender 4

  Gender 4

 • ML Kingstraat

  ML Kingstraat

 • Swing - ijzeren driehoek

  Swing - ijzeren driehoek

 • Gender 1

  Gender 1

 • De Genderhof

  De Genderhof

 • Gender 5

  Gender 5

 • Nelson Mandelapark

  Nelson Mandelapark

 • Zuidewijn

  Zuidewijn

 • Herlaer

  Herlaer

SBG Algemeen

Stichting Buurtbeheer Genderbeemd.

SBG stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verhoging van het woongenot en de veiligheid (verbetering van de leefbaarheid) in de Genderbeemd in de ruimste zin des woords.
Dit doet zij door:

 • Inventarisatie van in de buurt levende belangen en opvattingen.
 • Ondersteuning van bewonersinitiatieven, die gericht zijn op het doel van de stichting.
 • Versterken van samenwerking en afstemming tussen op de buurt gerichte groeperingen en instellingen.
 • Uitdragen van de buurtbelangen.
 • Gewenste oplossingen voor gesignaleerde problemen trachten te realiseren.

Hiervoor zijn de volgende vier werkgroepen in het leven geroepen:

Woonomgeving

Doelstelling van de werkgroep is het bevorderen/verbeteren, respectievelijk in stand houden van de leefbaarheid en het woongenot in de buurt. Zij gaat na wat onder de bewoners van de buurt leeft op dit gebied en werkt voor dit doel samen met o.a. gemeentelijke instanties.

Criminaliteitspreventie

Deze werkgroep stelt zich ten doel criminaliteit en vandalisme in de buurt terug te dringen en de buurtbewoners daarin een actieve rol te laten spelen.

Verkeer

De werkgroep heeft tot doel het bevorderen van de toegankelijkheid tot en de verkeersveiligheid in en rond de buurt Genderbeemd. Zij tracht dit te doen door na te gaan wat er op verkeersgebied leeft in de buurt, knelpunten en onveilige situaties te signaleren en verbeteringen voor te stellen bij de bevoegde gemeentelijke belangen.

Daarnaast verstrekt SBG informatie aan de buurtbewoners over door de stichting behartigde zaken door:

 • Het verspreiden van een informatieblad "infoSBG" , dat vier maal per jaar op alle adressen in de buurt bezorgd wordt.
 • Het verzorgen van deze website, waarop het ook mogelijk is urgente informatie snel te verstrekken

Werkgroepen

De SBG heeft diverse werkgroepen:

Woonomgeving & Milieu

Contactpersoon: Vacature

Veilig wonen

Contactpersoon: Wil de Vries

Genderbeemd Duurzaam

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verkeer

Contactpersoon: Reinier van den Broek

Jongeren

Afgedekt door DEGOJ en DYNAMO Jeugdwerk.

ANBI Status

... voor Stichting Buurtbeheer Genderbeemd !

Wat is een ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangemerkt. Een ANBI is bijvoorbeeld een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, maatschappelijke of wetenschappelijke instelling. Op 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor ANBI veranderd op het gebied van schenking, successie en aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting). Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen nu gebruik maken van de fiscale voordelen. SBG heeft de ANBI status gekregen per 1 januari 2013.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI en voor een donateur?

Gegevens t.b.v. ANBI-status:

 1. Naam: Stichting Buurtbeheer Genderbeemd, ook bekend als SBG.
 2. RSIN nummer: 804523873.  
 3. KVK nummer: 41093766.
 4. Postadres/bezoekadres: Jan Palachstraat 14, 5653MC Eindhoven.
 5. Doelstelling: zie pagina SBG Algemeen.
 6. Samenstelling bestuur: zie pagina Bestuursleden.
 7. Er zijn geen bezoldigde medewerkers of bestuursleden.
 8. Beleidsplan in PDF formaat.
 9. Financiële rapportage in PDF formaat

Documenten

... van Stichting Buurtbeheer Genderbeemd.

De volgende documenten van de SBG kunnen hier opgevraagd worden:

 1. Beleidsplan in PDF formaat.
 2. Financiële rapportage in PDF formaat