• Gender 5

  Gender 5

 • bomengroep Sterkenburg

  bomengroep Sterkenburg

 • Aldendriel

  Aldendriel

 • Wickenburg 2

  Wickenburg 2

 • Eimerick

  Eimerick

 • Gender 1

  Gender 1

 • Swing - ijzeren driehoek

  Swing - ijzeren driehoek

 • speeltuintje Eimerick 2

  speeltuintje Eimerick 2

 • ML Kingstraat

  ML Kingstraat

 • Gender 2

  Gender 2

 • Nijenrode

  Nijenrode

 • De Genderhof

  De Genderhof

 • sporthalgenderbeemdc

  sporthalgenderbeemdc

 • Gender 4

  Gender 4

 • speeltuintje Sterkenburg

  speeltuintje Sterkenburg

 • Herlaer 2

  Herlaer 2

 • Ridderzaal

  Ridderzaal

 • Nelson Mandelapark

  Nelson Mandelapark

 • Gender 3

  Gender 3

 • Gender 6

  Gender 6

 • Stapelen

  Stapelen

 • plattegrond Genderbeemd

  plattegrond Genderbeemd

 • Zuidewijn

  Zuidewijn

 • moeras langs Poot van Metz

  moeras langs Poot van Metz

 • Herlaer

  Herlaer

 • Severeinpark

  Severeinpark

 • speeltuintje Eimerick 1

  speeltuintje Eimerick 1

 • Akerendam

  Akerendam

 • spin speeltuin Ravensdonk

  spin speeltuin Ravensdonk

 • speeltuintje ML Kingstraat

  speeltuintje ML Kingstraat

 • Groeneveld-Akerendam

  Groeneveld-Akerendam

 • Bouvigne

  Bouvigne

 • Wickenburg 1

  Wickenburg 1

SBG Algemeen

Stichting Buurtbeheer Genderbeemd.

SBG stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verhoging van het woongenot en de veiligheid (verbetering van de leefbaarheid) in de Genderbeemd in de ruimste zin des woords.
Dit doet zij door:

 • Inventarisatie van in de wijk levende belangen en opvattingen.
 • Ondersteuning van bewonersinitiatieven, die gericht zijn op het doel van de stichting.
 • Versterken van samenwerking en afstemming tussen op de wijk gerichte groeperingen en instellingen.
 • Uitdragen van de wijkbelangen.
 • Gewenste oplossingen voor gesignaleerde problemen trachten te realiseren.

Hiervoor zijn de volgende vier werkgroepen in het leven geroepen:

Woonomgeving

Doelstelling van de werkgroep is het bevorderen/verbeteren, respectievelijk in stand houden van de leefbaarheid en het woongenot in de wijk. Zij gaat na wat onder de bewoners van de wijk leeft op dit gebied en werkt voor dit doel samen met o.a. gemeentelijke instanties.

Criminaliteitspreventie

Deze werkgroep stelt zich ten doel criminaliteit en vandalisme in de wijk terug te dringen en de wijkbewoners daarin een actieve rol te laten spelen.

Verkeer

De werkgroep heeft tot doel het bevorderen van de toegankelijkheid tot en de verkeersveiligheid in en rond de wijk Genderbeemd. Zij tracht dit te doen door na te gaan wat er op verkeersgebied leeft in de wijk, knelpunten en onveilige situaties te signaleren en verbeteringen voor te stellen bij de bevoegde gemeentelijke belangen.

Daarnaast verstrekt SBG informatie aan de wijkbewoners over door de stichting behartigde zaken door:

 • Het verspreiden van een informatieblad "infoSBG" , dat vier maal per jaar op alle adressen in de wijk bezorgd wordt.
 • Het verzorgen van deze web site, waarop het ook mogelijk is urgente informatie snel te verstrekken