• Eimerick

  Eimerick

 • speeltuintje ML Kingstraat

  speeltuintje ML Kingstraat

 • Herlaer 2

  Herlaer 2

 • spin speeltuin Ravensdonk

  spin speeltuin Ravensdonk

 • Groeneveld-Akerendam

  Groeneveld-Akerendam

 • speeltuintje Eimerick 1

  speeltuintje Eimerick 1

 • Herlaer

  Herlaer

 • Severeinpark

  Severeinpark

 • Gender 5

  Gender 5

 • Gender 1

  Gender 1

 • moeras langs Poot van Metz

  moeras langs Poot van Metz

 • Stapelen

  Stapelen

 • ML Kingstraat

  ML Kingstraat

 • speeltuintje Eimerick 2

  speeltuintje Eimerick 2

 • Gender 3

  Gender 3

 • Wickenburg 1

  Wickenburg 1

 • Aldendriel

  Aldendriel

 • Bouvigne

  Bouvigne

 • De Genderhof

  De Genderhof

 • Akerendam

  Akerendam

 • plattegrond Genderbeemd

  plattegrond Genderbeemd

 • bomengroep Sterkenburg

  bomengroep Sterkenburg

 • Nijenrode

  Nijenrode

 • Nelson Mandelapark

  Nelson Mandelapark

 • Ridderzaal

  Ridderzaal

 • Gender 6

  Gender 6

 • Swing - ijzeren driehoek

  Swing - ijzeren driehoek

 • speeltuintje Sterkenburg

  speeltuintje Sterkenburg

 • Gender 2

  Gender 2

 • Gender 4

  Gender 4

 • sporthalgenderbeemdc

  sporthalgenderbeemdc

 • Wickenburg 2

  Wickenburg 2

 • Zuidewijn

  Zuidewijn

WEREN VAN DE ZWARTE RAT

Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat de zwarte rat zich niet in gebouwen, onder dakpannen en in schuurtjes vestigt en geen voedsel kan bereiken:

 • Leg of hang geen voedsel in uw tuin (geen brood, etensresten of vetbollen voor de vogels).
 • Valvruchten en noten verwijderen.
 • Plaats geen afval of etensresten in zakken in uw tuin. Bewaar afval in goed afsluitbare containers of afvalbakken.
 • Hebt u huisdieren in uw tuin, voorkom dan dat ratten het voedsel in het hok en de ren kunnen bereiken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het hok aan de buiten- en onderkant te bedekken met gaas met een maaswijdte van maximaal 0,5 cm. Hiermee weert u ook huismuizen. Hebt u een ren, dan kunt u het gaas het beste door laten lopen onder de ren en ingraven tot 50 cm diepte.
 • Zorg zoveel mogelijk dat alle kieren van uw huis, schuur of garage die groter zijn dan 0,5 cm, worden afgedicht, zodat de ratten en muizen hierdoor niet naar binnen kunnen om te gaan nestelen. Gebruik hiervoor harde, knaagbestendige materialen zoals cement, metalen roosters of gaas. Let op: ventilatieopeningen moeten blijven ventileren.
 • Maak uw schuur of garage regelmatig schoon en ruim deze op zodat ratten er niet gaan nestelen.
 • Voorkom langdurige opslag van materialen in de tuin, zoals snoeihout, bouwmaterialen en openhaardhout.

Al deze maatregelen hebben alleen zin als u ze samen met uw medebuurtbewoners neemt. In Eindhoven is hiermee al goede ervaring opgedaan. Bewoners hebben bij het signaleren van de zwarte rat informatie op de buurtwebsite gezet en zelf eigen flyers gemaakt om mensen op te roepen afval op te ruimen en kieren te dichten. Ze hebben aangebeld bij bewoners die afval of voedsel in hun tuin hadden liggen en de woningcorporaties op de hoogte gesteld. Deze maatregelen hebben tot goede resultaten geleid.

Achtergrondinformatie:

Soorten ratten

In Eindhoven komen twee soorten ratten voor: de zwarte en de bruine rat. De leefwijze, de lichaamsbouw van de rat en de uitwerpselen zijn verschillend. De zwarte rat komt in zwarte en bruine kleurvariaties voor. Het is niet altijd eenvoudig om de soorten uit elkaar te houden en daarom is deskundigheid nodig.

Zwarte rat (linker/eerste foto)

De zwarte rat komt vrijwel uitsluitend voor in en rondom gebouwen zoals woningen, schuurtjes en leegstaande panden. Ze vinden voedsel binnen of buiten bij konijnen-, kippen-, en duivenhokken, vogelvoerplaatsen etc., maar ook bij fruit- en notenbomen en bessenstruiken.
De staart van de zwarte rat is langer (20-25 cm) dan het lichaam (15-23 cm). De uitwerpselen zijn donker, banaanvormig, tot 1 cm lang en 2-3 mm dik. De uitwerpselen liggen vaak verspreid.

Bruine rat (rechter/tweede foto)

De bruine rat komt voornamelijk voor in het rioolstelsel, bij water, volkstuinen en kinderboerderijen. Ze leven en voeden zich voornamelijk buiten gebouwen. De vrijwel onbehaarde, dikke staart (ca. 20 cm lang) is korter dan het lichaam (ca. 25-30 cm). De uitwerpselen zijn donker, pindavormig en groter dan die van de zwarte rat, tot 2 cm lang en 5-7 mm dik. De uitwerpselen liggen vaak dicht bij elkaar

Gezondheid

Ratten kunnen infectieziekten overbrengen als ze ziekteverwekkers bij zich dragen. Ziekten kunnen overgedragen worden door rattenbeten, uitwerpselen, inademen van opgedroogde urine of contact met met urine besmet water. Dit komt niet zo vaak voor en de kans wordt kleiner als u maatregelen neemt. Maak uitwerpselen nat voor u ze opveegt en draag handschoenen als u in aanraking komt met ratten of hun uitwerpselen. Gooi gebruikte handschoenen weg en was de handen.

Neem contact op met de huisarts wanneer u gebeten bent door een rat. Artsen melden een aantal ziekten die door ratten overgebracht kunnen worden, aan de GGD. Zo nodig informeert de GGD de gemeente en worden maatregelen genomen.

Verantwoordelijkheid

De bruine rat leeft om en nabij stedelijk water en wordt in opdracht van de gemeente gemonitord. De gemeente Eindhoven gaat tot bestrijding van de bruine rat over als de rattenpopulaties te groot worden. De zwarte rat leeft vooral in gebouwen. De eigenaar of gebruiker van het gebouw (gemeente, woningeigenaar of huurder) is verantwoordelijk voor de bestrijding van de zwarte rat op eigen kosten.

Bestrijding

Ratten en andere ‘plaagdieren’ horen normaal in de natuur thuis. Bij voedseloverschot en voldoende nestel- gelegenheid kunnen ze tot een plaag uitgroeien. Door vermindering van het voedselaanbod en de nestelgelegenheid zal het aantal ratten afnemen. Bestrijding is alleen zinvol als er ook preventieve maatregelen worden genomen. Mocht u tot bestrijding willen overgaan, zorg er dan dus altijd voor dat ook het voedselaanbod en de nestelgelegenheden worden aangepakt.

De zwarte rat kan gevangen worden met een rattenklem

Let er bij het vangen met een rattenval op dat u handschoenen draagt als u de rat uit de val haalt, zodat de rat u niet kan besmetten met eventuele ziektes die hij bij zich draagt. Gooi de gebruikte handschoenen daarna weg. Ratten mogen in Nederland niet door particulieren met gif (rodenticiden) worden bestreden. Alleen professionele plaagdierbeheersingsbedrijven mogen ratten bestrijden met gif onder zeer strikte voorwaarden. U bent vrij om te kiezen welk bedrijf u inschakelt. Het voordeel van een professioneel plaagdierbeheersingsbedrijf is dat alle medewerkers opgeleid zijn en daardoor de kennis van het dier en de diverse bestrijdingsmethoden in huis hebben. Voor een lijst met gespecialiseerde bedrijven verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven nvpb.org en het Platform Plaagdierbeheersing platformplaagdierbeheersing.nl .
Welke maatregelen u ook neemt: neem ze samen met uw medebuurtbewoners. Alleen een gezamenlijke aanpak helpt om de ratten en de overlast tot een minimum te beperken.

Wat doet de gemeente?

Meld altijd bij de gemeente als u ratten signaleert op eigen terrein of in de openbare ruimte. Na uw melding over zwarte ratten krijgt u van de gemeente een gratis huisbezoek van een adviseur van het KAD. Die zal een gratis bestrijdings- en preventieadvies geven en informeert uw directe omgeving, zodat u en uw buurtgenoten maatregelen kunnen nemen.

De gemeente Eindhoven neemt maatregelen bij zwarte ratten in gebouwen die eigendom van de gemeente Eindhoven zijn. In de openbare ruimte vermindert de gemeente overlast van de zwarte rat door afval zo snel mogelijk te verwijderen. De gemeente zorgt in de openbare ruimte ook voor monitoring en eventueel bestrijding van de bruine rat. Ook gebruiken we uw melding om de rattenoverlast in de gaten houden en eventueel extra maatregelen te nemen. De gemeente informeert bewoners en woningcorporaties over het bestrijden en voorkomen van de zwarte rat via deze flyer, de website en huisbezoeken.

Meer informatie en meldingen over ratten: gemeente Eindhoven ,  eindhoven.nl , Telefoonnummer 14040