Van de penningmeester, september 2020

Wat een vreemd jaar: Hebben we eerder de Lock Down, nu weer een extreme hittegolf! Niet echt weer om nou eens gezellig samen ideeën te opperen voor de straatfeesten.

Het organiseren van een straatfeest is nu een echte uitdaging geworden. We hebben nog geen aanvragen voor bijdragen ontvangen, maar er zit (zat) nog wat in de ‘pijplijn’. Mocht je straat nog iets willen organiseren, houd dan goed rekening met de nieuwe regels. We moeten allemaal bijdragen om gezond te blijven! Het (onbewust) negeren van de regels geeft een verkeerde indruk aan de overige bewoners. Uiteraard blijven ook andere ideeën voor buurtverbetering welkom en draagt het SBG graag bij om daar dan een gezellige actie van te maken. Denk dan bijvoorbeeld aan met meerdere huizen in de straat de voortuin van meer groen (=minder tegels) = duurzaam te voorzien, samen boomspiegels beplanten, samen zwerfvuil opruimen.

Wellicht is het bekend bij een aantal buurtbewoners: we hebben dit jaar een bijdrage geleverd aan de Zomerlunch in het Slot en de voetbalmuur in het park, naast het Quadrant, is weer opgeknapt met een bijdrage uit onze pot.

Al met al: Blijf gezond!

Tot slot: giften blijven welkom, wil je het SBG steunen, maak dan je gift over naar NL16RABO0150060416, t.n.v. Stichting Buurtbeheer Genderbeemd. Voor eenieder die al heeft gegeven, hartelijk dank daarvoor.

Antoon Knapen, penningmeester