Van de penningmeester, december 2020

Het kan nog gekker dan ik in de vorige uitgave schreef: Lock Down, hittegolf en weer een Lock Down!

Op het moment dat ik dit schrijf zijn net de verscherpte maatregelen van kracht voor een paar weken. Was er in onze buurt dit jaar al niet te veel georganiseerd, ook ’t Slot kan weinig organiseren. Dit alles heeft gevolgen voor de subsidiepot. Op dit moment is er slechts een klein gedeelte uitgegeven van wat er beschikbaar is. Welgeteld is er voor één straatfeest subsidie verleend.

Heel erg jammer. Waarschijnlijk gaat het overgebleven geld weer retour naar de Gemeente.

Maar: wellicht zijn er mensen die nog een andere bestemming weten te bedenken: Samen in de straat een vergroeningsactie (geveltuinen, boomspiegels) ?

In het decembernummer wordt meer aandacht aan duurzaamheid en vergroening van de wijk geschonken. Doen jullie mee? Zie ook onze sectie Genderbeemd Duurzaam

Tot slot: giften blijven welkom, wil je het SBG steunen, maak dan je gift over naar NL16RABO0150060416, t.n.v. Stichting Buurtbeheer Genderbeemd. Voor eenieder die al heeft gegeven, hartelijk dank daarvoor.

Antoon Knapen, penningmeester