Groenbakken

Groenbakken 1 x per vier weken aanbieden.

In de maanden december, januari en februari komt Cure slechts één keer in de vier weken langs om de groenbakken te legen. Reden hiervoor is dat er in de wintermanden veel minder tuinafval is,waardoor de meeste groenbakken na twee weken nog maar half vol zijn.

Door de lagere temperaturen in de winter is er minder kans op stankoverlast. Het levert een kostenbesparing op, zorgt voor minder vrachtverkeer in de stad en daarmee ook voor minder CO2 uitstoot.Tegelijkertijd geeft het Cure ruimte voor het plegen van onderhoud aan de vrachtwagens.

Concreet betekent dit dat op 7/8 december de bak niet geleegd wordt/is, dat komt dus pas 21/22 december, dan weer 18/19 januari en nog 15/16 februari. Na de wintermaanden, op 1/2 maart 2021, gaat de normale ophaalfrequentie weer in en worden de GFT-containers weer iedere twee weken geleegd.

In de digitale afvalkalender ( https://www.mijnafvalwijzer.nl/ ) is eenvoudig te zien hoe het ophaalschema voor de verschillende wijken deze winter eruitziet. Nog makkelijker is de “Afvalkalender Cure” app die gratis te downloaden is in de App Store of Google Play store.